Επιτροπές (Εκτελεστική και Οικονομική)

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Ο Δήμος Επιτροπές (Εκτελεστική και Οικονομική)
Print Friendly, PDF & Email

Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη
Νάνος Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Παΐσης Δημήτριος
Τσιαμαντάς Στέφανος
Σακελλαρίου Γεώργιος
Τσιαντής Δημήτριος
Αναπληρωματικά Μέλη
Ποδηματά Ιωάννα
Χρηστάκη Σοφία
Αντωνάκης Χρήστος

Εκτελεστική Επιτροπή

Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής

  1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.
  2. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
  3. Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικάτων συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon