ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω022ΩΛΥ-Δ54 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 6109 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/489,Α/482,Β/76,Α/526,Β/79,Β/88,Β/91
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61Φ5ΩΛΥ-Μ69 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/489,Α/482,Β/76,Α/526,Β/79,Β/88,Β/91
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΖΚΩΛΥ-ΒΡΥ 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/489,Α/482,Β/76,Α/526,Β/79,Β/88,Β/91
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΨΠΦΩΛΥ-178 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/192 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Β/76,Β/88
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖΑΕΩΛΥ-Ζ7Φ 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/190 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Β/76,Β/88
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 641ΞΩΛΥ-7Ρ7 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/190 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 41759/17)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΝ3ΩΛΥ-1Κ3 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/188 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΙΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦΧΡΩΛΥ-6Η8 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/189 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
AΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΝ3ΩΛΥ-86Ν 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 6122/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτη αποκατάσταση ύδρευσης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΙΧΩΛΥ-Β7Θ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 6106 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών Φυλακτής και Πεζούλας λόγω θεομηνίας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΠΟΦΩΛΥ-4Ε4 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 6107 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω88ΚΩΛΥ-ΥΤΧ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΡΤ6ΩΛΥ-ΑΛΝ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/12/2017 ΕΩΣ 12/12/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔΒΝΩΛΥ-Α2Ψ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/615 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (1ο Δεκαπενθήμερο)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΘ0ΩΛΥ-ΙΔΓ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/614 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩΧΝΩΛΥ-7Σ6 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/185 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 42183/17)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΩ1ΩΛΥ-0ΕΑ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/186 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 42137/17)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΥ9ΩΛΥ-ΦΟΖ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/187 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΘ5ΩΛΥ-ΜΘΙ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 282 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης - επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60Π1ΩΛΥ-ΨΟΛ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 281 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 624