ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΓΔΩΛΥ-ΣΚΨ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 128 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΤΩΩΛΥ-8ΣΕ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 127 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Μ2ΣΩΛΥ-Ξ6Ο 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2304 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΕ75ΩΛΥ-4ΜΗ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 365 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες μέτρησης και παρακολούθησης εγκαταστάσεων ύδρευσης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΧΧΩΛΥ-3ΘΨ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2301 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χλωρίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ06ΨΩΛΥ-4Φ1 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2301 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖ9ΜΩΛΥ-ΧΑ2 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2300 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια στεφανιών για την εθνική επέτειο 28ης Οκτωβρίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΕΠΩΛΥ-2Ω3 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2299 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών για την εθνική επέτειο 28ης Οκτωβρίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ψ8ΥΩΛΥ-3Ψ6 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2298 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1Π5ΩΛΥ-87Θ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2297 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΡΩΩΛΥ-3ΦΦ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2296 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΚΥΛΩΛΥ-ΔΣΒ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2295 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟ4ΟΩΛΥ-ΦΞ7 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2294 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΛΕΩΛΥ-Κ4Θ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2292 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΨΞΩΛΥ-ΥΛΧ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2291 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΥΒΦΩΛΥ-ΨΕ4 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2290 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( μηχανηματων).
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΟ6ΩΛΥ-9ΧΜ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2289 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6Α9ΩΛΥ-523 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2288 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποφράξεις αποχετεύσεων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΤΝΩΛΥ-5ΟΛ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2287 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση Βοτανικού Κήπου Νεοχωρίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦΜ6ΩΛΥ-ΜΛΦ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2286 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 757