ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Aγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ν3ΒΩΛΥ-Θ76 02/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 234 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤΛΝΩΛΥ-Α1Ω 02/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 232 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτη αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΡΚΩΛΥ-ΙΕΩ 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 235 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια για τη Συνδιοργάνωση του 3ου Αγώνα Ορεινού Δρόμου με την ονομασία ''Plastira’s Lake Trail Race'' (μπλουζάκια αγώνα)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΚ5ΩΛΥ-ΗΔΘ 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 233 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας που αφορά στη Συνδιοργάνωση του 3ου Αγώνα Ορεινού Δρόμου με την ονομασία ''Plastira’s Lake Trail Race'' (υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρονομέτρησης των αθλητών)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω624ΩΛΥ-2ΚΞ 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 231 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω02ΣΩΛΥ-Τ32 28/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 222 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΣΕΥΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω85ΔΩΛΥ-ΞΒ0 28/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 221/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΧ5ΩΛΥ-02Λ 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 214 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η MAΡTIOY 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥ96ΩΛΥ-Φ7Μ 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 211 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η MAΡTIOY 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66Π5ΩΛΥ-6ΗΞ 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 210 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9ΛΠΩΛΥ-45Φ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 207 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τηλεφωνικά τέλη (κινητά αιρετών) μηνός 2ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2Ι2ΩΛΥ-9ΒΣ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 203 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά τέλη μηνός 3ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠΣΔΩΛΥ-Ι89 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 204 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5Χ7ΩΛΥ-Ψ2Μ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 205 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΤΕΩΛΥ-ΡΩΗ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 201/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτη αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης (2)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5ΟΚΩΛΥ-ΛΑΕ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 199 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση ανωτέρου Μ.Κ. σε υπάλληλο του Δήμου, λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΝΕΩΛΥ-ΞΜ1 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 197 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση ανωτέρου Μ.Κ. σε υπάλληλο του Δήμου, λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω7ΜΒΩΛΥ-Ξ0Τ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 169 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω8ΦΡΩΛΥ-7ΩΧ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 195 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΜ4ΩΛΥ-ΨΤΠ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 194 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 294