ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και εξέδρας)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6758ΩΛΥ-Λ5Φ 25/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 202 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης Νεοχωρίου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 72ΔΜΩΛΥ-3ΥΗ 25/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 200 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 72ΛΞΩΛΥ-ΒΣΒ 25/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 199 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης Μπελοκομίτη)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΛΥ-Ρ1Φ 25/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 198 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια «ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ποδηλατικός Γύρος – Ποδήλατα)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥΨΣΩΛΥ-ΕΚ6 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 204 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Διάπλους)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 73ΠΨΩΛΥ-7ΚΖ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 203 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ι4ΤΩΛΥ-ΩΦΟ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 201 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΛΜΩΛΥ-Ε31 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 197 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης Λαμπερού)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΓΥΩΛΥ-ΥΒ2 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 193 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (35ο Πολιτιστικό Αντάμωμα Νικόλαος Πλαστήρας)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΟΤΩΛΥ-Χ5Δ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 192 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Προμήθεια καλαμιών ψαρέματος)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΕΞΩΛΥ-Χ5Δ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 196 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία: «ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Τ. Κ. Μεσενικόλα)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 68ΖΦΩΛΥ-Υ5Θ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 191 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία: «ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Τ. Κ. Κερασιάς)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ζ9ΙΩΛΥ-Ε5Τ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 190 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία: «ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Τ. Κ. Μορφοβουνίου)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΒ8ΩΛΥ-4ΩΤ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 189 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αθλητικό Τουρνουά Παίδων και Νέων)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΝΛΦΩΛΥ-ΕΒΧ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 194 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018 – ΜΕΤΑΛΛΙΑ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66ΞΣΩΛΥ-9Τ3 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 195 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία: «ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Τ. Κ. Νεοχωρίου)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΗΩΩΛΥ-74Π 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 188 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία: «ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Τ. Κ. Πεζούλας)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΥΕ4ΩΛΥ-ΣΙ8 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 187 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία: «ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Τ. Κ. Λαμπερού)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΑΡΜΩΛΥ-ΔΧ4 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 185 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση 184/2018 Δημάρχου: "Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δυο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της παιδικής εξοχής- κατασκήνωσης Νεράιδας Καρδίτσας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω1ΗΕΩΛΥ-ΖΧΛ 23/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2754/23-07-2018 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 283