ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
03 ΚΙΝΗΤΑ 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΛΘΩΛΥ-ΦΨ0 20/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 43 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για προμηθεια που αφορά στη Συνδιοργάνωση με τον όμιλο «Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας» της Εαρινής Συνάντησης Μανιταρόφιλων στην Τ.Κ. Νεοχωρίου»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 68ΓΕΩΛΥ-2ΔΜ 20/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 42 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4Χ7ΩΛΥ-Δ2Λ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 41 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΧ0ΩΛΥ-ΡΒΒ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 40 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσιεύσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 678ΚΩΛΥ-56Ξ 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 39/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΓ6ΩΛΥ-ΛΧΡ 13/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60ΚΠΩΛΥ-ΕΘ0 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 38 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΨΒΩΛΥ-ΟΔ4 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 37 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 36/2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΦ0ΛΩΛΥ-10Μ 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 36/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Δ3ΚΩΛΥ-ΒΝΔ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΣΜΩΛΥ-1Κ4 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΕΕΩΛΥ-Κ7Ι 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 34 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Αποχιονισμός οδών-κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4ΦΟΩΛΥ-Η3Β 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Αποχιονισμός οδών-κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΒΗΩΛΥ-ΕΤΔ 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποχιονισμός οδών-κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω9ΕΚΩΛΥ-81Υ 26/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποχιονισμός οδών-κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΔΡ0ΩΛΥ-5ΥΦ 26/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 30 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποχιονισμός οδών-κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΗ6ΩΛΥ-ΚΨΙ 26/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 29 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποχιονισμός οδών-κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΣ6ΩΛΥ-ΔΗΣ 26/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 28 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποχιονισμός οδών-κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΑ6ΩΛΥ-Μ1Ζ 26/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 27 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
02 OTE 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ρ1ΘΩΛΥ-ΛΒΗ 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 26 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 274