ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Λογιστική υποστήριξη και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 72Τ5ΩΛΥ-07Α 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 88 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Κλαδονομή - καθαρισμός δημοτικών χώρων, ποδηλατοδρόμων και νεκροταφείων Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 73ΣΠΩΛΥ-6ΜΒ 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 87 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω653ΩΛΥ-ΟΒΞ 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 90 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκμίσθωση συστάδων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥΦ3ΩΛΥ-ΠΟΟ 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1622 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Εκμίσθωση συστάδων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΨ2ΩΛΥ-ΧΦΤ 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1621 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΣΕΥΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7572ΩΛΥ-ΓΣΠ 03/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 84 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 738ΔΩΛΥ-ΚΔ9 02/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 85 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6Ω7ΩΛΥ-ΔΙΙ 30/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συνδιοργάνωση πανελλήνιων αγώνων δρόμου (μπλουζάκια "Plastiras Lake Trail Race")
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω37ΤΩΛΥ-9ΓΒ 24/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1514 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συνδιοργάνωση πανελλήνιων αγώνων δρόμου (χρονομέτρηση "Plastiras Lake Trail Race").
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒ5ΖΩΛΥ-32Ξ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 81 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
04 OTE 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΔΩΩΛΥ-ΡΦ0 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 80 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
04 ΚΙΝΗΤΑ 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΙΟΩΛΥ-Τ7Η 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απόφ μετακίνησης ΑΘΗΝΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ρ2ΞΩΛΥ-ΩΕΘ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 78 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπαλλήμου εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω6ΟΜΩΛΥ-Μ70 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 77 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απόφαση μετακίνησης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΜΡΥΩΛΥ-ΠΜ5 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Αποφ. Δημάρχου 76 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ67ΥΩΛΥ-Ζ0Κ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 53 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτησης χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΚ9ΩΛΥ-ΙΡΨ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2ΩΩΩΛΥ-ΗΙΨ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 74 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΩΒΩΛΥ-Ι6Μ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 73 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Αργύρη Γε. αντιδημάρχου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΨΧ8ΩΛΥ-ΩΞΠ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 5832 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 277