Υπηρεσίες

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Υπηρεσίες
 • Τηλεφωνικό Κέντρο
 • Νομική Υπηρεσία
 • Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
  • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
  • Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
  • Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
 • Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ
  • Γραφείο ΚΕΠ (0543)
 • Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
  • Γραφείο Τεχνικών Έργων
  • Γραφείο Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών
  • Γραφείο Ύδρευσης, Άρδευσης & Αποχέτευσης
  • Γραφείο Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
  • Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας
  • Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών
  • Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας
 • Αυτοτελές Τμήμα Ταμείου - Ταμειακής Υπηρεσίας
  • Γραφείο Ταμείου
 • Βοήθεια στο Σπίτι
  • Δ.Ε. Πλαστήρα
  • Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon