Υπηρεσίες

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Υπηρεσίες
 • 1. Δήμαρχος (Νάνος Παναγιώτης)
 • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διοικητικής Βοήθειας
 • Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
  • Γραφείο Δημ. Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών
  • Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
  • Γρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
 • Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών
  • Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Αυτοτελές Τμ. Ταμείου-Ταμειακής Υπηρεσίας
  • Γραφείο Ταμείου
  • Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας
 • 7. Νομική Υπηρεσία
 • Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ
  • Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Πλαστήρα
  • Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
 • Αυτοτελές Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
  • Γραφείο Τεχνικών Έργων
  • Γραφείο Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών
  • Γρ. Ύδρευσης, Άρδευσης & Αποχέτευσης
  • Γρ. Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
  • Γρ. Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας
  • Γρ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon