ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΚΩ0ΩΛΥ-ΣΥ9 06/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1334 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα ΜΕ 101803 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64ΛΒΩΛΥ-ΡΙΟ 06/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1333 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το όχημα ΚΗΥ1881 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 90ΦΝΩΛΥ-ΘΘΔ 06/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1331 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΥ1881 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΠΑΩΛΥ-ΞΗ0 06/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1330 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΡΦΩΛΥ-Σ1Ξ 06/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1327 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 1320/2023 Δημάρχου: Ανάθεση Δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66ΝΛΩΛΥ-Ο6Π 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1320/2023 Απόφαση Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 664ΚΩΛΥ-3ΛΜ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 13191 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ενός ατόμου(1) με συμβάσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Συνεχιζόμενη Δομή)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒ74ΩΛΥ-Μ33 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 13190 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΥ20ΩΛΥ-ΨΘ3 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 13183 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Θ9ΤΩΛΥ-17Λ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 13165 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘΛΖΩΛΥ-ΣΒ7 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 13084 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΡΡΡΩΛΥ-ΥΩΔ 29/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 13077 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ο9ΚΩΛΥ-ΒΔ7 29/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 13076 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικονομικού έτους 2022.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜΓΥΩΛΥ-0ΙΛ 29/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 185-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ6634
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΩΓΩΛΥ-ΕΤΔ 29/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 13063 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετακίνηση εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Β67ΩΛΥ-ΞΜ2 28/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΠΨΟΩΛΥ-ΗΗΜ 28/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1310 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΘ8ΩΛΥ-0ΟΨ 28/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 13039 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Θ4ΔΩΛΥ-Ζ7Β 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1308 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΣΥΛΩΛΥ-ΠΓΦ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1307 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1.354