ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 237/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 91ΜΜΩΛΥ-Ν7Κ 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 237/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 237/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΓΥΠΩΛΥ-Τ7Ξ 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/589 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΟΚΩΛΥ-9Κ4 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/588 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΛΩΑΩΛΥ-ΔΙ8 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/587 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 238/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ3ΘΩΛΥ-ΣΤΕ 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 238/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣΑΦΩΛΥ-ΣΓΕ 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/586 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΧΜΝΩΛΥ-89Α 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/585 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ2ΨΝΩΛΥ-ΗΧΚ 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/584 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗ8ΨΩΛΥ-ΡΜΜ 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/583 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γεύματος για τη Διοργάνωση εκδήλωσης για την ιστορία της λίμνης Ν. Πλαστήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την δημιουργία της
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΡΨΩΛΥ-ΓΑΡ 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 794 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πινάκων K-FIX για τη Διοργάνωση εκδήλωσης για την ιστορία της λίμνης Ν. Πλαστήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την δημιουργία της
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙ3ΛΩΛΥ-ΥΟ0 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 792 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μπουφέ για τη Διοργάνωση εκδήλωσης για την ιστορία της λίμνης Ν. Πλαστήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την δημιουργία της
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠ7ΟΩΛΥ-5Λ3 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 790 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτη αποκατάστση υποδομών Κρυονερίου – Πεζούλας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 670ΣΩΛΥ-406 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 4517 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτη αποκατάσταση τοιχίου Καρίτσας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΑ3ΩΛΥ-ΛΝΣ 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 4513 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 222/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου (Ιουλίου - Σεπτεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Β2ΩΩΛΥ-2Μ2 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 222/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Βελτίωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κερασιάς
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΩΚ2ΩΛΥ-Σ84 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 4509 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση εκδήλωσης για την ιστορία της λίμνης Ν. Πλαστήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την δημιουργία της
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒ0ΣΩΛΥ-9ΔΓ 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 786 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 221/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΑΛΩΛΥ-ΖΧΩ 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 221/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩΓΧΩΛΥ-ΓΝ3 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/582 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ταχυδρομικά Τέλη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΖΟΟΩΛΥ-ΣΗΞ 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 4493 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 912