ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΗΩΛΩΛΥ-Χ7Π 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/343 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΙ0ΨΩΛΥ-9Ε2 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/342 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Εγκατάσταση εξοπλισμού Internet στα πλαίσια του προγράμματος WiFi4eu»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΨΜΤΩΛΥ-ΝΗ4 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 653 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ(Πανηγύρι του Σωτήρος Καρίτσας)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω9Α8ΩΛΥ-Α5Η 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 652 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Π46ΩΛΥ-ΞΞΕ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/341 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6981ΩΛΥ-ΝΜ8 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/340 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Η5ΓΩΛΥ-ΘΗΘ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 648 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Διαγωνισμός ψαρέματος)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΞ0ΩΛΥ-ΘΨ8 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 649 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΧΛΩΛΥ-ΝΒΚ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/339 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΔΘΩΛΥ-Σ26 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/338 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω75ΚΩΛΥ-3Λ6 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/337 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Δ8ΙΩΛΥ-ΩΞΠ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/336 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΝ3ΨΩΛΥ-ΜΓΩ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/335 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛΤΓΩΛΥ-ΡΜΧ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/334 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΣΠ0ΩΛΥ-Η00 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/333 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΡΣ7ΩΛΥ-Ι6Ζ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/332 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΖΜΩΛΥ-ΥΑΟ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/331 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (14-31/07/2020)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ1ΘΞΩΛΥ-ΧΧΘ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/330 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εγκριση του 1ου Α.Π.Ε 1ου ΠΚΤΜΝΕ Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ω3ΧΩΛΥ-ΒΥΘ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 152 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΤΝΩΛΥ-ΕΑ4 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/327 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 992