ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
: Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Η5ΛΩΛΥ-3ΒΖ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 670/2023 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ ΤΚ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ)» Α.Φ 12/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΘ4ΩΛΥ-ΕΧΩ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 662 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
555/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ο5ΚΩΛΥ-ΖΙΛ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 555/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια με τίτλο «Διοργάνωση ημερίδων έναρξης και λήξης Σχολείων Δάσους» (Ημερίδα έναρξης)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7ΜΞΩΛΥ-00Δ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 667 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ39ΩΛΥ-ΞΞΠ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 663/2023 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΙΘΩΛΥ-Ζ34 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 660 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
92-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική Οδοποιία δήμου» με Α.Φ. ΕΡΓΟ 4/2020
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΟΨΩΛΥ-0ΚΔ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 92-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
91/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμία του έργου «Εσωτερική Οδοποιία δήμου» με Α.Φ. ΕΡΓΟ 4/2020.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 93ΧΚΩΛΥ-ΥΒΙ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 91-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια με τίτλο «ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ Γ.ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΓΙ6ΩΛΥ-5ΔΕ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 657 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64Ρ5ΩΛΥ-ΑΑΨ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 655 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΖ3ΟΩΛΥ-ΑΙ4 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 653 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου για το όχημα ΚΗΥ1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΙ2ΩΛΥ-Ζ2Μ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 6362 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΔ8ΩΛΥ-ΥΗΡ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠΛΒΩΛΥ-ΖΩΑ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 648_2023 ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ2ΟΙΩΛΥ-ΕΕΞ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΝΩΜΗ 650_2023 ΞΕΝΩΝΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΕ2ΩΛΥ-6ΞΟ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΝΩΜΗ 649_2023 ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΣΞΩΛΥ-ΤΧ5 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ 651_2023 ΞΕΝΩΝΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΦΒΩΛΥ-ΟΦΣ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΚΒ1ΩΛΥ-ΦΦΑ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 6258 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠΩΕΩΛΥ-ΖΣΖ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 1.329