ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΛΥ-ΡΤ0 11/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2258 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΛΥ-049 08/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 105 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ορισμός υπαλλήλων για την ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΛΥ-Α45 05/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 136 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΛΥ-ΦΑ9 05/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 29-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΛΥ-19Κ 05/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 133 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α58ΩΛΥ-ΕΦ4 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 28-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΙΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΛΥ-1Λ8 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 133 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΛΥ-3ΜΙ 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 25-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX Κ.Λ.Π
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΛΥ-ΗΞΜ 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 25-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΛΥ-4ΨΡ 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 25-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΛΥ-ΑΨΗ 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 25/7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υπάλληλοι μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΛΥ-ΓΨ6 02/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 1959 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.3316/05
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΛΥ-ΓΤ4 02/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2172 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΛΥ-ΩΞΑ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 113 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX Κ.Λ.Π.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΛΥ-ΥΧΒ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΛΥ-1ΗΩ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υπάλληλοι μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΛΥ-Κ4Ω 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 1959 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΛΥ-ΜΘ4 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 112-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΛΥ-2Α3 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συντήρηση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΛΥ-ΤΦ7 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 275 276 277 278 279 288