ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΥΩΛΥ-ΝΝΟ 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Στραγαλιών, σταφίδων, πλαστικών ποτηριών, κονιάκ, Στεφανιών κατάθεσης και γλυκών για την 28η Οκτωβρίου για αντιμετώπιση δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών και απευθείας ανάθεση αυτών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΥΩΛΥ-4Δ5 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 265-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΥΩΛΥ-35Ν 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 259-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΓΩΛΥ-Τ72 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 261-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Tαχυδρομικά Τέλη
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΓΩΛΥ-ΓΙΔ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3.090 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΓΩΛΥ-ΑΡΗ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 259-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΓΩΛΥ-ΣΙΟ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 260-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-27Χ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες αρχικής απογραφής, ισολογισμού έναρξης και προεργασίας για τη λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-Μ5Υ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ JEEP ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΗΩΛΥ-3ΥΕ 25/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 257-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΗΩΛΥ-ΤΞ5 25/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 255-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΗΩΛΥ-ΕΟ1 25/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες αρχικής απογραφής, ισολογισμού έναρξης και προεργασίας για τη λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο1ΩΛΥ-ΞΟ2 24/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 256 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο1ΩΛΥ-ΧΞΒ 24/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες περίφραξης παρατηρητηρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΛΩΛΥ-Κ3Υ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 238 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο9ΩΛΥ-97Ρ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 252-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο9ΩΛΥ-ΧΚΔ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 239-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο9ΩΛΥ-ΙΒΩ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο7ΩΛΥ-3ΞΚ 14/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότισμα γηπέδου Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΒΩΛΥ-ΞΜΝ 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 275 276 277 278 279 297