ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών- εργασιών: ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΛΥ-ΨΘ8 21/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 170-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ-3070
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΛΥ-3Κ5 21/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 173-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΛΥ-0Γ2 21/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 199-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποψίλωση χώρων γηπέδου του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΛΥ-ΗΞ9 21/09/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΛΥ-2ΣΗ 20/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ-3070
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΛΥ-Γ9Ν 20/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 171-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΛΥ-Δ9Θ 20/09/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΛΥ-ΙΟΧ 20/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 205-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση της τεχνικής έκθεσης και απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-ΝΕ4 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου αρδευτικού δικτύου Τ. Κ. Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-ΦΤ9 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση της τεχνικής έκθεσης και απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-02Θ 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου αρδευτικού δικτύου Τ. Κ. Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-Ξ36 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 187 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εκβάθυνση αρδευτικού αύλακα Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-ΘΑΖ 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εκβάθυνση αρδευτικού αύλακα Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-ΓΚ8 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 189 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός δεξαμενών άρδευσης Τ. Κ. Κερασιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-Δ49 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΠ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (ΦΥΛΑΚΤΗ- ΠΕΖΟΥΛΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-Ο05 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Καθαρισμός δεξαμενών άρδευσης Τ. Κ. Κερασιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-2ΗΣ 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 191 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότισμα δενδροστοιχιών και πρασίνου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-ΗΣΦ 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Πότισμα δενδροστοιχιών και πρασίνου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-02Λ 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 203 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΛΥ-2ΙΠ 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 5-9 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 275 276 277 278 279 294