ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Κατασκευή τεχνικών έργων αντιστήριξης πρανών στο Τ.Δ.Φυλακτής
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-Φ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1348 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-6 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1347 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Kρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-Υ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1346 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-5 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1346 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Aποδοχές ειδικών συμβούλων,μετακλητών,ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-Α 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1341 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-7 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1340 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Aποδοχές ειδικών συμβούλων,μετακλητών,ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-8 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1339 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Aποδοχές ειδικών συμβούλων,μετακλητών,ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-Τ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1339 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κ.λ.π.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-Ι 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1338 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών Συλλογικών Οργάνων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-Ξ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1337 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-0 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1336 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόδοση εισφοράς υπερ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΥ-Ε 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1335 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΛΥ-8 01/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1326 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εργο οδοποιίας Τ.Δ.Nεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-9 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1285 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εργο οδοποιίας Τ.Δ.Kρυονερίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-8 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1284 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εργο οδοποιίας Τ.Δ.Kρυονερίου(Aποπεράτωση)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-Τ 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1283 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εργο οδοποιίας Τ.Δ.Φυλακτής
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-4 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1278 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια κλιματιστικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-Κ 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1273 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εργο οδοποιίας Τ.Δ.Πεζούλας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-Χ 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1277 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας του ΟΣΔΑ Δυτικής Θεσσαλίας (Μεταφόρτωση - Υγειονομική Ταφή - Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-Η 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1272 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 275 276 277 278 279 284