Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Εσωτερική Οδοποιΐα Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων”

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Εσωτερική Οδοποιΐα Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων”
Print Friendly, PDF & Email
05/12/2017

Κατεβάστε την διακήρυξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Εσωτερική Οδοποιΐα Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων” στους παρακάτω συνδέσμους:

1 περίληψη διακήρυξης 17PROC002358177

2 διακήρυξη 17PROC002358292

3 έντυπο προσφοράς

4 τευδ ΥΔ 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

μελ 1 εξωφ-τεχν περ

μελ 2 Προμέτρηση

μελ 3 προυπ

μελ 4 Τιμολόγιο Μελέτης

μελ 5 ΕΣΥ εσωτ οδοπ νεβρ

μελ 6 σχεδ 1-2

μελ 6 σχεδ 3-5

μελ 6 σχεδ 6-21

μελ 7 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ

μελ 8 σαυ

μελ 9 ΦΑΥ

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon