Ενημέρωση των επαγγελματιών Λίμνης Πλαστήρα για τα μέτρα ανακούφισης λόγω covid-19

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Ενημέρωση των επαγγελματιών Λίμνης Πλαστήρα για τα μέτρα ανακούφισης λόγω covid-19
Print Friendly, PDF & Email
22/04/2021

Με αφορμή ερωτήματα επαγγελματιών για συνέχιση των μέτρων ανακούφισης των επιχειρήσεων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που έχουν πληγεί από τον covid-19, ενημερώνουμε τους επαγγελματίες του Δήμου ότι είναι σε ισχύ η 41/2020 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο διαρκεί η διακοπή λειτουργίας της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την απόφαση ισχύει:

– Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (αρθρ. 37 παρ. 8 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄68/2020)

– Απαλλαγή καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού (αρθρ. 37 παρ. 9 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄68/2020)

– Απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει Δημοτικά Ακίνητα από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος (αρθρ. 2, Π.Ν.Π ΦΕΚ Α΄68/2020)

Σε περίπτωση που εντός του διαστήματος απαλλαγής έχουν καταβληθεί τα ανωτέρω τέλη, αυτά θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, μαζί με:

  1. αντίγραφο ενεργών Κ.Α.Δ. όπως αυτοί προκύπτουν από εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του συστήματος TAXISNET,
  2. αντίγραφο Ε3 φορολογικού έτους 2019,
  3. αντίγραφο των, από 01-03-2020 έως και το διάστημα εφαρμογής των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, εκδιδομένων λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος και των εξοφλητικών αποδείξεων αυτών, ώστε η Οικονομική Υπηρεσία να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες επιστροφής των ποσών που θα έχουν καταβληθεί και θα αφορούν τα τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Β.Δ. 17- 5/15-6-59 – ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’.

Τα ίδια μέτρα θα ισχύουν και για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στα μέτρα στήριξης με νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://dt.govapp.gr/, που συνεχίζει να λειτουργεί, υποβάλλεται η αίτηση απαλλαγής δημοτικού τέλους  και τα λοιπά δικαιολογητικά στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Ανάπτυξης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, κ. Δ. Τσιαμαντάς (Σύμβουλος Ανάπτυξης) τηλ. 2441352225

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon