Προκήρυξη προσλήψεων για στελέχωση κατασκήνωσης στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Προκήρυξη προσλήψεων για στελέχωση κατασκήνωσης στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
Print Friendly, PDF & Email
14/07/2021

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη σε μορφή PDF

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Νεράιδας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων έτους 2021

Λαμβάνοντας υπόψη
1. Το υπ. αριθμό ΦΕΚ 2175/τ.Β΄/25-05-2021, με θέμα Ανάθεση οργάνωσης της λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών- Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος στους Δήμους.
2. Το υπ. αριθμό ΦΕΚ 3016/τ. Β΄/09-07-2021 περί καθορισμού αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2021.
3. Τη υπ. αριθμό 48650/09-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΖΨ46ΜΤΛΚ-6ΧΔ) Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί Κατανομής Προσωπικού για πρόσληψη στις κατασκηνώσεις του κρατικού προγράμματος σε δήμους έτους 2021
4.Τη με αριθμό πρωτ. 3943/13-07-2021 προηγούμενη ανακοίνωσή μας περί πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου
5. τη με αριθμό 205/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του οικείου Δήμου περί πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικό Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες , είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους( η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου plastiras-ota.gr) πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο δυο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Δημοτολόγια του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην έδρα του Δήμου, στο Μορφοβούνι και στον υπεύθυνο κ. Στεργιόπουλο Πέτρο από 14-07-2021 έως 20-07-2021, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς στην κάτωθι διεύθυνση:

Δήμος Λίμνης Πλάστηρα , Δημαρχείο, Μορφοβούνι, ΤΚ 43150, Καρδίτσα
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413052210

 

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2021  (μορφή: .docx)

Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή .pdf στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2021

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon