Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας – ΑΔΑ: 6ΕΒΨ7ΛΡ-8ΔΗ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας – ΑΔΑ: 6ΕΒΨ7ΛΡ-8ΔΗ
Print Friendly, PDF & Email
03/06/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 6ΕΒΨ7ΛΡ-8ΔΗ εξέδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ και αντίστροφα, σύμφωνα με το ν. 4070/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Σύμφωνα με αυτή, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ και αντίστροφα, να υποβάλλει σχετική αίτηση έως την 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon