ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(ΘΕΣΗ ΚΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ)»

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(ΘΕΣΗ ΚΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ)»
Print Friendly, PDF & Email
21/12/2018

Υπογράφτηκε στις 21-12-2018 , στο Δημαρχείο στο Μορφοβούνι η σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(ΘΕΣΗ ΚΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΕΟΚΟΜΙΤΗ)» μεταξύ του Δημάρχου Δημητρίου Τσιαντή και τον Ζήση Παπαγιάννη εκπροσώπου της αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΥΛΑΚΗ ΟΕ», με έδρα την Καρδίτσα».
Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 199.915,02 € και η σύμβαση – μετά την έκπτωση του αναδόχου- είναι 165.601,07 € (με Φ.Π.Α.) και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Το έργο αφορά την διάνοιξη νέου τμήματος και βελτίωση της υπάρχουσας οδού προς τον οικισμό «Κέδρος» της Τ.Κ Μπελοκομίτη, καθώς αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω της κατολίσθησης στην θέση ανακάμπτοντος ελιγμού της υφιστάμενης οδού, με αποτέλεσμα να καταστραφεί μεγάλο τμήμα της και να αποκλειστεί ο οικισμός.

Η νέα χάραξη της οδού περιλαμβάνει τμήμα 403,73 μέτρων από τα 2300 μέτρα περίπου που είναι το συνολικό μήκος της οδού από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έως τον οικισμό «Κέδρος Μπελοκομίτη» και απέχει περίπου 100 μέτρα από το σημείο της κατολίσθησης, σε θέση που προέκυψε από την αναγνωριστική μελέτη και θεωρήθηκε ασφαλής.

Ο οικισμός Κέδρος είναι οριοθετημένος οικισμός, με πραγματικό πληθυσμό 67 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2011. Η σύνδεση του οικισμού με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, γίνεται διαμέσου δασικών εκτάσεων μέτριων και απότομων κλίσεων, με υφιστάμενη κατά τμήματα ασφαλτοστρωμένη οδό, μέσου πλάτους οδοστρώματος μικρότερου των 4,5 μέτρων και συνολικού μήκους 2300 μέτρων περίπου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΟΜΕΔΙ: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. με ποσό 199.915,02 €.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon