ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 10579/21)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΨΝΛΩΛΥ-3ΥΚ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/511 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό πάρκο Μύλος των Ξωτικών»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΤΥΩΛΥ-ΦΚΜ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 1323 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Δεκέμβριο 2021.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΝΦΩΛΥ-Δ3Β 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 6545 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 673ΚΩΛΥ-ΛΔΓ 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 6542 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΠΘ0ΩΛΥ-ΖΚ5 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/732 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω262ΩΛΥ-7Σ3 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/510 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ10ος - 11ος 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝ6ΘΩΛΥ-ΧΓΨ 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/730 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ & ΧΕΙΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 9ος - 11ος 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ξ4ΧΩΛΥ-ΔΔ7 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/731 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΩΝ 8ος - 11ος 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜ03ΩΛΥ-ΨΤ7 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/729 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 62Π9ΩΛΥ-ΜΡΝ 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/509 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ0Θ6ΩΛΥ-703 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/508 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΦΩΩΛΥ-6Τ1 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 1322 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες επισκευής - συντήρησης πάγιου εξοπλισμού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΡΛ9ΩΛΥ-ΤΡ3 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/728 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οι Δήμοι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Ν. 4039/2012 και το Ν.4235/2014 υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΕΡΣΩΛΥ-5Σ6 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 6538 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 09-2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65Η5ΩΛΥ-ΔΔ9 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/507 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΜΑΩΛΥ-ΖΤΥ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 1317/2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Σ35ΩΛΥ-ΟΒ3 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 1319 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Φορτηγού ΚΗΙ2280
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΛ2ΠΩΛΥ-Ν5Χ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/727 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλακτικά μεταφορικων μέσων Φορτηγού ΚΗΙ2280
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 649ΨΩΛΥ-Π7Κ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/726 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 114/2021 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκφραση γνώμης επί επέμβασης στο Δημοτικό Δάσος Μορφοβουνίου στο πλαίσιο του έργου «Καλλιέργεια Πηγών Αγίου Γεωργίου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 99ΨΨΩΛΥ-Ν2Ν 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 114/2021 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 1,159