ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Γ ΦΑΣΗ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩ04ΩΛΥ-ΝΔΧ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3821 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΜΙΩΛΥ-ΣΑΠ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 75-2024 Αρ. Αποφ.: 75/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 955ΨΩΛΥ-ΥΜΩ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 748 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 93Β2ΩΛΥ-ΙΡΤ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 746 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘ4ΒΩΛΥ-3ΟΥ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 747 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΣΥΩΛΥ-ΨΔΥ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 76/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΦΣΩΛΥ-94Ε 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3785 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (B1-ΆΡΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΕΘΛΩΛΥ-ΥΨΣ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 741 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΤΕΦΑΝΙ" ΤΚ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - Β ΦΑΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΦΩΩΛΥ-Ζ0Π 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3765 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0ΗΒΩΛΥ-8Ο9 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3769 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (B1-ΆΡΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΨΣΩΛΥ-2ΔΔ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 737 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (B1-ΆΡΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0ΘΓΩΛΥ-Χ71 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 736 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (B1-ΆΡΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΑΓ1ΩΛΥ-ΕΔΣ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 735 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (B1-ΆΡΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 69ΗΧΩΛΥ-ΘΛΛ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 734 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ6ΠΑΩΛΥ-ΕΙΨ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3744 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το όχημα ΚΗΥ1881 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΦΡ6ΩΛΥ-ΦΗ9 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 732 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘΔΥΩΛΥ-ΔΘ3 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 729 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΥ1881 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ6ΜΩΛΥ-2Α2 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 731 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2239
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΗΔΝΩΛΥ-ΞΨΔ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3737 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6637ΩΛΥ-Ρ8Λ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3736 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 1.377