ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64Δ7ΩΛΥ-7Ο1 16/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/355 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΣΤΩΛΥ-7ΚΠ 16/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 177 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΞΥΔΩΛΥ-ΥΔΑ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 748 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΞ3ΦΩΛΥ-ΨΦ0 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/354 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΓΣΩΛΥ-ΔΜΛ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 747 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΙ 2279 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΝ3ΩΛΥ-ΚΙΗ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/414 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦΠΛΩΛΥ-ΡΛΟ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/413 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ2279- ΚΤΕΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗΜΧΩΛΥ-ΨΣΦ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3615 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού κοινωφελούς απασχόλησης ΟΑΕΔ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3ΠΗΩΛΥ-Ο0Π 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 744 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΜΟΣΧΑΤΟ - ΛΑΜΠΕΡΟ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΝΣ9ΩΛΥ-ΟΧ4 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/412 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ξ1ΨΩΛΥ-ΟΦΙ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/353 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ανανέωσης -τροποποίησης περιβ όρων του έργου Ύδρευση ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα ‘’
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΔ5ΩΛΥ-Ψ5Θ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 198 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΑΘ7ΩΛΥ-ΤΗΦ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 743 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εισήγηση για 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΖΒΩΛΥ-ΟΝΗ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 200 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση τμήματος του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Λαμπερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΓΧΩΛΥ-Θ91 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 197 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάς για τη σύνταξη της Οριστικής μελέτης του έργου «Καλλιέργεια πηγών Αγίου Γεωργίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΑΙΩΛΥ-Ι94 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 199 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 62ΗΒΩΛΥ-Ν21 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/352 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68Λ4ΩΛΥ-ΔΤΛ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 192 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείου Λάρισας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΩΩ5ΩΛΥ-ΛΕ5 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 191 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΦΛΩΛΥ-02Α 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 190 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 1,006