ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 3ου 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΨΥΒΩΛΥ-ΗΦΠ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/192 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5ΚΚΩΛΥ-4ΚΝ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/191 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9Π6ΝΩΛΥ-0ΟΝ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/190 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 48/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω7ΠΗΩΛΥ-ΩΕΡ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 48/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 48/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΠΦΕΩΛΥ-ΧΤΝ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/189 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΚΖ5ΩΛΥ-3ΘΟ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/188 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖ28ΩΛΥ-3Ρ5 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/187 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΩΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΖ3ΩΛΥ-26Θ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/209 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΓ9ΩΛΥ-9Ξ6 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/208 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω058ΩΛΥ-ΙΘΡ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΟΧ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 4/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ6ΚΖΩΛΥ-Θ5Ε 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/207 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 6634 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0ΖΗΩΛΥ-ΩΤΤ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1975 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Λ0ΓΩΛΥ-ΦΙΠ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/186 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3ΕΛΩΛΥ-6ΛΝ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/206 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦΦΒΩΛΥ-6Κ8 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/205 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65ΑΧΩΛΥ-3ΕΧ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/204 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔΥΦΩΛΥ-ΜΣΖ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/203 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 29310/20)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΓΘΔΩΛΥ-175 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/179 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 29306/20)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΣΤΩΛΥ-Π0Ψ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/181 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 29307/20)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΙ59ΩΛΥ-6ΛΕ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/182 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 969