ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 1.457,55 € για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για κτίρια
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΛΥ-ΨΞ0 30/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 229 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου Βελτίωση - εκσυγχρονισμός δημοτικών οδών μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου προϋπολογισμού 649.999,99 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΛΥ-ΔΧΩ 30/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 368 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΛΥ-Β1Ν 30/10/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΛΥ-ΞΧΓ 30/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 354 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός τρόπου Ανάπλαση χώρων Νεοχωρίου, προϋπολογισμού 2.998,13 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΛΥ-ΨΛ2 30/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 257 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο Περιβαλλοντική μελέτη διάνοιξης δρόμου ΚΕΔΡΟΣ Μπελοκομίτη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΛΥ-ΛΝΤ 29/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 372 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΛΥ-4ΜΑ 29/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 252 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΛΥ-4ΗΖ 29/10/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΛΥ-ΜΜΨ 29/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 251 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΩΛΥ-1Φ9 25/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 3506 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΟΠ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΩΛΥ-3ΜΖ 25/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 3530 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών (ελαστικών) με σκοπό την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (ΜΕ 48896 φορτωτή)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΛΥ-03Χ 22/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 353 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 5.143,48 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών τω σχολείων του Δήμου για το έτος 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΛΥ-ΛΩΛ 22/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 364 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 797,04 € για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΛΥ-ΕΘ7 22/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 361 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 149,99 € για προμήθεια καθρεπτών δρόμων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΛΥ-9ΤΔ 22/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 360 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 1.483,79 € για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΛΥ-44Π 22/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 362 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 371,95 € για αποφράξεις αποχετεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΛΥ-0Ω3 18/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 250 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΛΥ-ΞΞΙ 18/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 3308 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΟΞ98-16Β 18/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 10 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΛΥ-3Χ9 18/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 3308 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 635 636 637 638 639 800