ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων,δημοτικών κτιρίων και επαρχιακών οδών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΛΥ-ΗΞ9 02/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για κτίρια.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΛΥ-7ΚΜ 02/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 4376 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΛΥ-ΘΥΚ 02/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 4377 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ρευματοδότηση μεταφερόμενου Pillar για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΛΥ-ΛΡΗ 02/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 4373 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΛΥ-ΠΧΛ 02/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΛΥ-ΔΓ4 02/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εκτέλεση της 576/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας (Αμοιβή δικηγόρου Φώτη Σπύρου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΛΥ-ΣΞΤ 02/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 4375 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Απόδοση χρηματοδότησης στην επιΝΟΗΣΗ για Κάλυψη δαπάνης υλοποίησης προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΛΥ-ΗΙ1 02/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 4374 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΛΥ-ΔΤ6 02/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 4372 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΩΛΥ-ΚΘ3 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 658 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΩΛΥ-ΠΝ3 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 657 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
προσκληση
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΩΛΥ-1ΔΠ 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 4386-2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αναβαθμισμένων εκδόσεων λογισμικού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΩΛΥ-97Θ 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 10.7134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2014
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΩΛΥ-527 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 4381 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.890/2012 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΥ-3Β5 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 595 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.891/2012 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΥ-ΠΩΠ 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 596 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.890/2012 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΥ-Π0Υ 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 595 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ: ΚΗΙ2261 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 24-10-2013 ΕΩΣ 24-10-2014
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΥ-ΠΔΝ 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 656 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΥ-ΖΞΖ 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 655 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΥ-ΗΓΥ 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 654 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1 635 636 637 638 639 830