ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και FAX.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΛΥ-ΠΘΧ 05/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 1775 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΛΥ-ΟΚΔ 05/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 1712 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 308,00 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 101803 ειδικού τύπου μηχανήματος του Δήμου για το από 30-1-2013 μέχρι 30-1-2014 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΛΥ-ΨΩΑ 05/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 152 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΛΥ-ΙΟΥ 05/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 1774 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΛΥ-Ν3Φ 05/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 1773 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έκτακτος καθαρισμός περιαστικών δασών και εύφλεκτων υλικών για πυροπροστασία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΛΥ-Ρ9Κ 05/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 1772 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48896
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΛΥ-ΦΤΗ 05/06/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 357,00 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1879 φορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου για το από 22-1-2013 μέχρι 22-1-2014 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΛΥ-ΛΞΜ 05/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 151 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΛΥ-6ΗΜ 05/06/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συντήρηση παιδικών χαρών και πάρκων δημοτικής ενότ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΛΥ-9ΘΜ 05/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 1771 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 286,00 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2255 επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου για το από 30-1-2013 μέχρι 30-1-2014 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΛΥ-ΚΧΗ 05/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 150 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έκτακτη αποκατάσταση από θεομηνία δημοτικού δρόμου Αγίου Γεωργίου Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΛΥ-7ΨΤ 04/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 1759 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση στέγης και χώρων Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΛΥ-ΥΚΚ 04/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 1758 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 246,00 € για ασφάλιστρα του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3089 επιβατηγού αυτοκινήτου, τύπου VW, για το από 25-4-2013 μέχρι 25-4-2014 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΛΥ-Ξ03 04/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 174 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΛΥ-4ΣΤ 04/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 71 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΛΥ-Ο2Ν 04/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 1654 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 417,69 € για ασφάλιστρα του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1881 ημιφορτηγού αυτοκινήτου, τύπου MAZDA, για το από 28-4-2013 μέχρι 28-4-2014 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΛΥ-Π01 04/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 173 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Αποδέσμευση ποσού.(-2.500)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΛΥ-Ρ58 04/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 1652 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 160,00 € για προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών, σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΛΥ-0ΣΗ 04/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 172 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδέσμευσης ποσού
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΛΥ-Α66 04/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 1653 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 635 636 637 638 639 768