ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση υποδομών πλατειών Μεσενικόλα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω89ΩΩΛΥ-2Γ2 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 345 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Φυλακτής»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΘΗΩΛΥ-0ΧΕ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 344 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Μπελοκομίτη»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ5ΞΩΛΥ-Ο2Ε 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 347 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΒΤΩΛΥ-Ε6Κ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 346 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟ8ΘΩΛΥ-ΣΝ8 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 343 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΛΜΩΛΥ-Ω2Η 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 4149 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω14ΧΩΛΥ-ΝΦΞ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 340 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΓΘΩΛΥ-ΠΟΙ 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 326 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάς της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας μετοχών της ΠΑΔΥΘ Α.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Σ95ΩΛΥ-Ο21 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 342 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΗΝΩΛΥ-ΨΦΘ 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/217 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια για ΈΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0Ψ1ΩΛΥ-ΓΩ2 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 326 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
« ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΛΑΚΤΗΣ ,ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Δ62ΩΛΥ-ΒΩ1 16/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 327 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης που αφορά στην εκπόνηση μελέτης με θέμα «Μελέτη Οδοποιίας Δ.Δ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΕ7ΩΛΥ-5ΗΑ 16/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 325 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΨΠΩΛΥ-62Μ 16/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 325 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΩΝ 1ος - 5ος 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΘΣΩΛΥ-ΣΩΔ 16/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/216 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78ΩΧΩΛΥ-ΘΤΕ 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/481 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω4Η0ΩΛΥ-898 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/480 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨΥΜΩΛΥ-41Χ 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/478 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΖΟ9ΩΛΥ-Π72 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/479 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60ΨΤΩΛΥ-ΘΤΞ 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/477 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 94 95 96 97 98 896