Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ 541 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ 541 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Print Friendly, PDF & Email
17/12/2013

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Κωδ.ΚΕΠ: 541).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 01/08/2012 έως και 10/08/2012.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon