Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις , Νέα – Ανακοινώσεις Κέντρο Κοινότητας , Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας
Print Friendly, PDF & Email
04/07/2023

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο το πρακτικό της επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης πρόσληψης και επιλογής της ΣΟΧ1/2023 ανακοίνωσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6ΥΦΨΩΛΥ-4ΓΠ

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon