Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού
Print Friendly, PDF & Email
01/04/2021

Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Απρίλιο 2021.

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ύστερα από την υπ’ αριθ. 2/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Απρίλιο 2021, συνολικού αριθμού έως δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ως εξής:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)
4. Προκειμένου για αλλοδαπούς αντί του δικ/κου 2, προσκόμιση άδειας παραμονής και
εργασίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ: 24413 52200) μέχρι την Τετάρτη 07/04/2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται ο κ. Πέτρος Στεργιόπουλος,.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon