ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (2/2020) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις , Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (2/2020) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Print Friendly, PDF & Email
24/08/2020

Δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας  ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Δείτε την ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2-2020 – Ω7ΧΓΩΛΥ-ΟΕ1

Δείτε το παράρτημα της ανακοίνωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δείτε υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω ανακοίνωση αρχίζει την Τρίτη 25/08/2020 και λήγει την Πέμπτη 27/08/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr υπόψη κ. Στεργιόπουλου Πέτρου ή προσκομίζοντάς την στις υπηρεσίες του Δήμου, στην έδρα (Μορφοβούνι).
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon