ΙΣΤΟΡΗΣΗ #3

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
 Περιγραφή:

«Επιθεώρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας με θέματα Τοπικής Ιστορίας – Έτος 2ο, Τεύχος 3, Δεκέμβριος 2022»

῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν : Ευριπίδης

 Επιστροφή