ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΟΜ6ΩΛΥ-2ΩΜ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 172 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΣΕΥΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω6ΖΔΩΛΥ-Φ1Χ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 164 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΩΤΩΛΥ-ΗΡ1 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 160 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου σε υπάλληλο του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 67Ι4ΩΛΥ-ΒΧΨ 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 163 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου σε υπάλληλο του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΚΦΩΛΥ-Ο63 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 162 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου σε υπάλληλο του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΧΠΩΛΥ-ΤΙ2 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Φ82ΩΛΥ-ΘΩΣ 12/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 144 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια του μήνα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ98ΤΩΛΥ-2ΕΡ 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (κινητά) του δήμου 1ου 2020
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΘΦ1ΩΛΥ-ΧΜ3 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 157 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (κινητά) του δήμου 12ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Η19ΩΛΥ-0ΟΞ 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 156 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ6ΦΩΛΥ-Σ2Δ 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 155 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΠΔΩΛΥ-ΟΓ7 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 153 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥΡ2ΩΛΥ-Χ9Β 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 149/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Aγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66Ν5ΩΛΥ-ΤΨ4 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 143 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πιστοποίηση ανελκυστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΓ70ΩΛΥ-ΙΙΩ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 142 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΛΧΩΛΥ-ΝΟΟ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 141 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτησης χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0Ζ3ΩΛΥ-ΛΙΛ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 140 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποσφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ53ΩΛΥ-20Υ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 148 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εντολή μετακίνησης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔ7ΓΩΛΥ-Τ31 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 140 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω24ΑΩΛΥ-ΜΣΖ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 569 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 307