ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απασχόληση προσωπικού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου «Μύλος των Ξωτικών».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΓΣΝΩΛΥ-20Λ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1297 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΤΠΩΛΥ-Τ9Π 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6168 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ο1ΥΩΛΥ-Ρ00 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1295 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΜΣΩΛΥ-ΨΚΔ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1294 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΘΒΩΛΥ-Ε0Ο 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6152 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου και υποβολή πρότασης στην πρόσκληση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 699ΞΩΛΥ-ΝΓ0 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1291 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΔΣΔΩΛΥ-3ΤΥ 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1290 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω81ΧΩΛΥ-Ε70 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6112 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Φ1ΦΩΛΥ-ΘΝΝ 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1285 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 2239
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛ71ΩΛΥ-0ΓΒ 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6097 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Α9ΤΩΛΥ-ΘΨ6 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1279 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού για την προβολή και ανάπτυξη του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΓΩΩΛΥ-ΛΟ8 18/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1276 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΛΣΩΛΥ-Δ1Θ 17/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6046 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5Π2ΩΛΥ-ΤΚΜ 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1273 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΜΑΩΛΥ-Η11 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓ2ΩΩΛΥ-ΚΚΒ 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω3ΦΘΩΛΥ-3ΞΩ 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 5997 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετακίνηση εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΧΞΩΛΥ-3Ι0 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1265 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μετακίνηση εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΧΦΩΛΥ-37Π 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1263 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΜΟΩΛΥ-70Β 14/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1263 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 395