ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ -ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΥΓΩΛΥ-Φ20 13/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 813 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65Σ1ΩΛΥ-3Χ4 12/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 4623 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΒ3ΩΛΥ-16Λ 12/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 808 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒΣΚΩΛΥ-ΞΒΝ 12/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 811 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διυλιστηρίου νερού Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 67ΣΕΩΛΥ-ΛΨΩ 11/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 810 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Θ53ΩΛΥ-ΓΗΦ 11/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 799 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΘ9ΩΛΥ-ΞΡΝ 11/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 807 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62Π4ΩΛΥ-5ΟΦ 10/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 803 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ψ9ΒΩΛΥ-ΒΡΖ 10/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 802 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 804/2019 "Ορισμός χρηστών για την «Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ»"
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΟΜΩΛΥ-ΑΤ9 10/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 4178/10-12-2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΞ2ΩΛΥ-ΠΡΙ 09/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 801 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (G.I.S.) ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Λ5ΑΩΛΥ-ΓΛΥ 09/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 793 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΗΖΩΛΥ-ΣΚΦ 09/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 791 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γεύματος για τη Διοργάνωση εκδήλωσης για την ιστορία της λίμνης Ν. Πλαστήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την δημιουργία της
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΡΨΩΛΥ-ΓΑΡ 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 794 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πινάκων K-FIX για τη Διοργάνωση εκδήλωσης για την ιστορία της λίμνης Ν. Πλαστήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την δημιουργία της
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙ3ΛΩΛΥ-ΥΟ0 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 792 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μπουφέ για τη Διοργάνωση εκδήλωσης για την ιστορία της λίμνης Ν. Πλαστήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την δημιουργία της
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠ7ΟΩΛΥ-5Λ3 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 790 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διοργάνωση εκδήλωσης για την ιστορία της λίμνης Ν. Πλαστήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την δημιουργία της
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒ0ΣΩΛΥ-9ΔΓ 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 786 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΑΨ1ΩΛΥ-9ΓΒ 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
απόφαση μετακίνησης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥΧ1ΩΛΥ-5Ο4 02/12/2019 Αρ. Πρωτ.: αποφ. Δημάρχου 768 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΔΒΩΛΥ-ΥΞ8 29/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 770 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 303