ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΜΙΩΛΥ-ΣΑΠ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 75-2024 Αρ. Αποφ.: 75/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΣΥΩΛΥ-ΨΔΥ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 76/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΑΟΜΩΛΥ-ΡΜ6 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 71/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών Τ.Κ. Πεζούλας και Μεσενικόλα από κακοκαιρία Daniel» ΑΡ.ΦΑΚ. 21/2023.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΙΕΩΛΥ-Τ4Χ 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 81/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ ΤΚ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (Β ΦΑΣΗ), Α.Φ. 13/2023».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΞΖ6ΩΛΥ-9ΩΠ 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 80/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Β ΦΑΣΗ)», Α.Φ. 30/2021.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69Σ8ΩΛΥ-Ξ37 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 79/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση ομάδας εθελοντών για πολιτική προστασία.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΨΩΩΛΥ-ΑΥΕ 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 78/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναβάθμιση – αλλαγή πακέτου Internet Καρβασαρά.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΓΥΩΩΛΥ-ΤΞΓ 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 77/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 2.780,00 € της Β' κατανομής έτους 2024 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΩΕΩΛΥ-Β4Σ 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 74/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ4ΥΧΩΛΥ-3Ω5 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 73/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤΑΓΩΛΥ-ΑΛΡ 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 72/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα κατά την περίοδο 2024-2025.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΨΧΩΛΥ-ΠΣ2 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 70/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας αιρετών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΤΝΩΛΥ-ΤΥΙ 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 69/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤΜΙΩΛΥ-ΙΘΨ 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 68/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διεξαγωγή της τριαθλητικής εκδήλωσης "The Lake Plastira" στις 7/7/2024.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΚΩΩΛΥ-1Ν7 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 67/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΒ0ΩΛΥ-ΕΨΔ 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 66/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για απόληψη ξυλείας στα τμήματα 30β και 30γ του Δημοτικού δάσους Νεοχωρίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΞ0ΩΛΥ-Ε0Ε 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 83/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματός της.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΝΑΩΛΥ-ΧΙ6 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 82-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΘΖΩΛΥ-5ΞΟ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 38-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματός της.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Μ11ΩΛΥ-ΝΓ8 25/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 64/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 126