ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
280_20225 Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς οικοπέδων για διανοιξη δρομου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΛΥ-Κ16 02/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
05_2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ9ΦΩΩΛΥ-7Ψ8 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
10_2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΩ35ΩΛΥ-2Υ0 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
278_20225 Χορήγηση 1ης παράτασης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΒΒΞΩΛΥ-ΦΛ2 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
275_2022 Εγκριση πρακτικού V του έργου Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ24ΞΩΛΥ-ΗΝ8 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
274_2022 Εγκριση 1ου πρακτικούτου έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ αρ.φ. 14_2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ57ΗΩΛΥ-Α4Γ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
273_2022 Εγκριση 1ου πρακτικούτου έργου ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ–Β ΦΑΣΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΗΩΟΩΛΥ-Σ1Ξ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
272_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για προσδιορισμό αίτησης αναίρεσης, ορισμό δικηγόρου και ορισμό συμβολαιογράφου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ο5ΛΩΛΥ-7ΗΝ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
271_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για προσδιορισμό αίτησης αναίρεσης, ορισμό δικηγόρου και ορισμό συμβολαιογράφου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΥΙΨΩΛΥ-0ΘΦ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
06_2023 Παράταση ισχύος προσφορών του έργου Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΧΩΩΛΥ-ΕΦ6 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
08_2023 Εγκριση 3ου πρακτικού του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΗ0ΩΛΥ-Λ7Ξ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
277_20225 Χορήγηση 7 ης παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΟΘΩΛΥ-ΠΩΛ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
03_2023 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΦ0ΩΛΥ-ΡΒΠ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
279_20225 Συζήτηση και λήψη απόφασης για απόδοση λογαριασμού δαπάνης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ1Χ8ΩΛΥ-ΙΝ1 19/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
267_2022 Εγκριση 1ης παράτασης του έργου ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 95ΓΧΩΛΥ-ΤΤ0 17/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
276_20225 Χορήγηση 5ης παράτασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΠΓΦΩΛΥ-46Β 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
261_2022 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου Έκτακτη κατασκευή αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΗΧ4ΩΛΥ-77Μ 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
252_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΞΗΑΩΛΥ-ΔΟ6 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
250_2022 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου Βελτίωση υποδομών Νεοχωρίου, Μπελοκομίτη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΕΔΩΛΥ-8ΛΓ 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
247_2022 Κατάθεση αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με τίτλο Εμείς δωρίζουμε 1.000.000€
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Σ2ΩΩΛΥ-42Τ 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 228