ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποδοχή ποσού 3.700 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Δ΄κατανομή έτους 2022)-Κατανομή του ποσού .
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΨΩΛΔΟΞΜΕ-ΛΟΚ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 15/21-12-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμπληρωματική κατανομή ποσού 1.850 € έτους 2022 σχολικών μονάδων -Κατανομή του ποσού .
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΥΨΚΟΞΜΕ-Β4Τ 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 14/22-11-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 3.000 € ,για την επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Εξουσιοδότηση για την ανάληψη και κατάθεση του ποσού αυτού. Κατανομή του ποσού αυτού στις σχολικές μονάδες .
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Ψ7ΒΕΟΞΜΕ-ΓΓΕ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 13/17-10-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 3.700 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Γ΄κατανομή έτους 2022)-Κατανομή του ποσού.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΡΗΕ4ΟΞΜΕ-ΕΣ7 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 12/17-10-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποιήσεις τρόπου συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα-Κλείσιμο λογαριασμού.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΑΤΡΟΞΜΕ-Ω4Ξ 05/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 11/5-9-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 4.280 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων, που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Β΄κατανομή έτους 2022)-Κατανομή του ποσού.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΨΛΓΔΟΞΜΕ-ΩΙΜ 31/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 10/30-8-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ .Αποδοχή ποσού 2.140 € συμπληρωματικής κατανομής (θέρμανσης) λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα -Κατανομή του ποσού .
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Ψ4ΟΦΟΞΜΕ-Ο4Υ 08/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 5/8-6-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 2.140 € συμπληρωματικής κατανομής (θέρμανσης) λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα -Κατανομή του ποσού.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΡΟΗ6ΟΞΜΕ-Ξ47 25/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 4/25-5-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 4.280 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Α΄κατανομή έτους 2022)-Κατανομή του ποσού .
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 9ΩΧΧΟΞΜΕ-ΦΣΦ 25/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 3/25-5-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΑΝΖΟΞΜΕ-6Τ9 25/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 1.070 € συμπληρωματικής κατανομής (θέρμανσης) λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα -Κατανομή του ποσού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΨΜΛ5ΟΞΜΕ-Ε39 13/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 15 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 4.280 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Δ΄κατανομή έτους 2021)-Κατανομή του ποσού .
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6Β7ΥΟΞΜΕ-ΤΦ1 13/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 4.280 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Γ΄κατανομή έτους 2021)-Κατανομή του ποσού .ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΡΗΨΚΟΞΜΕ-ΖΩΥ 08/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 13/7-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 4.830 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Γ΄ κατανομή έτους 2021)-Κατανομή του ποσού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΨΛ8ΩΟΞΜΕ-ΟΒ7 07/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 11/7-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 3.000 € για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα -Κατανομή του ποσού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΨΡ3ΓΟΞΜΕ-91Ε 09/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 12/9-8-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 9.660 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων, που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Α΄ και Β΄κατανομή έτους 2021)-Κατανομή του ποσού .
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6Ω5ΩΟΞΜΕ-ΓΘΗ 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 11/4-6-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανασυγκρότηση της σχολικής επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ως προς τη θέση του προέδρου της. Εξουσιοδότηση μέλους να ασκεί την οικονομική διαχείριση.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΡΕΖ0ΟΞΜΕ-2ΧΓ 03/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 10/3-6-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Ψ105ΟΞΜΕ-ΝΘΒ 03/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης και εξουσιοδότησης του Γραμματέα της Σχολικής επιτροπής δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, για την έκδοση κωδικών πρόσβασης, των υπηρεσιών e-banking της Τράπεζας Eurobank και χρήσης αυτών.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6Χ09ΟΞΜΕ-25Τ 26/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 1/26-1-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 4.830 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Δ΄κατανομή έτους 2020)-Κατανομή του ποσού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΓΝΚΟΞΜΕ-ΡΨΜ 16/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 25 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4