ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αναμόρφωση πρ/σμού 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ8ΩΛΥ-ΗΦ3 06/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 194-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΕΠΑΝΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ8ΩΛΥ-ΡΧ2 06/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 120-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ8ΩΛΥ-ΥΒΘ 06/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 123-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ8ΩΛΥ-528 06/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή παραίτησης Τοπικού Συμβούλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ8ΩΛΥ-64Υ 06/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 166-2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΛΥ-Ψ2Κ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 25-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΛΥ-ΞΡΖ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 118-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΛΥ-ΤΘΗ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 25-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΛΥ-ΚΕΩ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 121-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των υπηρεσιών ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΛΥ-Β1Π 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 96-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συμφωνητικό σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου: Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛΥ-326 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ"ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛΥ-ΡΨΕ 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛΥ-ΡΤ4 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 25-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛΥ-5Υ6 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 119-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛΥ-ΦΑΘ 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛΥ-Η1Ε 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 25-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛΥ-ΜΤ8 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛΥ-713 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 124-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αναμόρφωση πρ/σμού χρήσης 2011 με το ποσό των 3.000,00 € για την Κατασκευή του έργου «Διευθέτηση δικτύου ύδρευσης στη θέση ‘Ποτάμι’ στην Τοπ. Κοινότητα Κρυονερίου» και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛΥ-9Μ4 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 192-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των υπηρεσιών ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛΥ-Φ12 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 150-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 1,140 1,141 1,142 1,143 1,144 1,159