ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της ηλεκτροδότησης του γηπέδου 5χ5 της Τοπ. Κοινότητας Μοσχάτου και αναμόρφωση του πρ/σμού 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΛΥ-Σ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 123-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εσωτερικής οδοποιίας Ρέμα Τσαντίλη - Πάλλα Μεσενικόλα»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΛΥ-Ο 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 120-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση παρατάσεως προθεσμίας του: « Έργο ύδρευσης Δ.Νεβρόπολης –Αγράφων από την λίμνη Ν. Πλαστήρα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛΥ-Θ 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 118-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Περί : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της κ. Βαλταδώρου Αγάπης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛΥ-Ν 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 141-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Περί : Αναμορφώσεις πρ/σμού 2011:
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛΥ-Φ 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 136--2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Περί : Αναμορφώσεις πρ/σμού 2011:
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΥ-Μ 27/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1362011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Περί : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διάθεση καυσοξύλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τοπ. Κοινοτήτων του Δήμου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΥ-Π 27/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 103-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Απογραφή περιουσίας Δήμου –Ισολογισμός Έναρξης 1-1-2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΛΥ-Α 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 71-2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
« Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α39ΩΛΥ-Ε 10/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 113-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
« Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2011».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α39ΩΛΥ-Φ 10/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 110-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση του λήμματος έτους 2011 του διακατεχόμενου δάσους Λαμπερού».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α39ΩΛΥ-8 10/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9411-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση πρ./σμού 2011 ποσού 2.000,00 για την εκπόνηση «Μελέτης κατολισθητικών φαινομένων Δήμου λίμνης Πλαστήρα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΨΩΛΥ-Χ 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 83-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
«Αποδοχή ποσού 7.715,22 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου έτους 2011».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α37ΩΛΥ-Δ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 99-2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση επί της απαγόρευσης βοσκής στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Αγράφων ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α37ΩΛΥ-7 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 98-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση του τέλους αποχέτευσης».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α37ΩΛΥ-Θ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 91-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Α’ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α37ΩΛΥ-4 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 87-2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περί : Εκλογή τριών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου και Λαμπερού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΛΥ-Φ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 76-200-11 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Περί : Έγκρισης απολογισμού σχολικής επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μεσενικόλα οικονομικού έτους 2010.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΛΥ-Ν 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 75-2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περί : «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2011»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΛΥ-Μ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 88 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στα Καλύβια Πεζούλας στη ΔΕΗ, για την εγκατάσταση ενός (1) Υποσταθμού(Υ/Σ)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-Ι 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 90 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1 115 116 117 118