ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΛΥ-3ΜΙ 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 25-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX Κ.Λ.Π
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΛΥ-ΗΞΜ 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 25-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΛΥ-4ΨΡ 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 25-7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΛΥ-ΑΨΗ 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 25/7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υπάλληλοι μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΛΥ-ΓΨ6 02/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 1959 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.3316/05
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΛΥ-ΓΤ4 02/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2172 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΛΥ-ΩΞΑ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 113 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX Κ.Λ.Π.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΛΥ-ΥΧΒ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΛΥ-1ΗΩ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υπάλληλοι μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΛΥ-Κ4Ω 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 1959 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΛΥ-ΜΘ4 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 112-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός ενός η δύο υπαλλήλων του Δήμου για την κατάρτιση των βεβαιωτικών καταλόγων των Τοπ. Διαμερισμάτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΛΥ-2ΡΦ 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1732011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΛΥ-2Α3 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συντήρηση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΛΥ-ΤΦ7 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συντήρηση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΛΥ-ΒΘΕ 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΛΥ-ΙΜΦ 28/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 110 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.3979/2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΛΥ-ΗΗ9 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 156-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
« Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΛΥ-4ΩΔ 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 153-2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 639,25 € σε βάρος του Κ.Α.00.6433 του προϋπολογισμού 2011 για δαπάνες συνδιοργάνωσης του 1ου Πανελλήνιου Ποδηλατικού Αγώνα Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΛΥ-Γ1Υ 26/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 135-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Tεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,Έρευνας και Ενημέρωσης(ΚΠΕΕΕ)της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΛΥ-ΛΙΥ 26/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1563 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 1,225 1,226 1,227 1,228 1,229 1,240