ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Περί : Εκλογή τριών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου και Λαμπερού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΛΥ-Φ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 76-200-11 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Περί : Έγκρισης απολογισμού σχολικής επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μεσενικόλα οικονομικού έτους 2010.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΛΥ-Ν 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 75-2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περί : «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2011»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΛΥ-Μ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 88 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στα Καλύβια Πεζούλας στη ΔΕΗ, για την εγκατάσταση ενός (1) Υποσταθμού(Υ/Σ)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-Ι 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 90 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διάθεση καυσοξύλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τοπ. Κοινοτήτων του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-7 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 103 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία Μορφοβουνίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΩΛΥ-1 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΉΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΛΥ-Σ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 79/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 122 123 124