ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΥ-Ι 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1441 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΛΥ-Ξ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΛΥ-9 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1.380 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΛΥ-7 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1377 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απογραφή περιουσίας Δήμου –Ισολογισμός Έναρξης 1-1-2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΛΥ-Α 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 71-2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΛΥ-Ν 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 85 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση της μελέτης και Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΛΥ-Ω 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 84 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΥ-Ξ 17/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΥ-Π 17/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΥ-Δ 17/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΥ-7 17/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΥ-Γ 17/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 89 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΞΩΛΥ-2 15/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 665 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Aποδοχές ειδικών συμβούλων,μετακλητών,ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΞΩΛΥ-Φ 15/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 664 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κατ΄αποκοπήν έξοδα κίνησης καθαριστριών των σχολείων του Δήμου για το έτος 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΞΩΛΥ-1 15/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 668 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μισθοδοσία καθαριστριών των σχολείων του Δήμου για το έτος 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΞΩΛΥ-Ξ 15/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 667 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 4ου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΞΩΛΥ-Δ 15/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 680 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
« Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α39ΩΛΥ-Ε 10/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 113-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
« Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2011».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α39ΩΛΥ-Φ 10/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 110-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση του λήμματος έτους 2011 του διακατεχόμενου δάσους Λαμπερού».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α39ΩΛΥ-8 10/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9411-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 1.352 1.353 1.354 1.355 1.356 1.363