ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συμμετοχή του Δήμου στη διαδημοτική συνεργασία αποκομιδής απορριμμάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-Ε 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1271 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αποκατάσταση έργων οδοποιίας Τ.Δ.Κρυονερίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΛΥ-Ν 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1276 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δημιουργία λατομείου δομικών λίθων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-8Ι 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1266 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μελέτη αποχέτευσης λυμάτων ΟΤΑ λίμνης Ν. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-ΗΑ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1265 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εσωτερική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-1Ο 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1256 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εσωτερική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-ΠΦ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1256 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμελέτη πάρκου Κερασιάς Δήμου Πλαστήρα Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ο5 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1264 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Διαμόρφωση αύλειου χώρου δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ω1 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1255 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Διαμόρφωση αύλειου χώρου δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-ΠΚ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1255 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μελέτη για χωροθέτηση έκτασης Αγίας Τριάδας Μορφοβουνίου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-ΣΗ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1263 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ανέγερση Διοικητηρίου (Κατασκευή Διοικητηρίου Δήμου Πλαστήρα)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-ΥΖ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1262 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Aποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων του δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-ΟΡ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1254 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Επέκταση δικτύου ύδρευσης Αγίου Αθανασίου Λαμπερού Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-9 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1261 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Μίνας Τσικρικά στην Κερασιά Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Κ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1253 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Μίνας Τσικρικά στην Κερασιά Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-ΧΟ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1253 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ν 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1260 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ. Δ. Λαμπερού (Πρέπα κ.λ.π.), επέκταση οδοποιίας Πρέπα - Καναβού Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ο 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1259 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ασφαλτοστρώσεις Τ.Διαμερισμάτων Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ε 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1252 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εσωτερική οδοποιία Κερασιάς Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Υ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1258 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κατασκευή πάρκου αναψυχής Αγίου Αθανασίου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Λ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1257 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 1.370 1.371 1.372 1.373 1.374 1.378