ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για συντήρηση και καθαρισμό Νεκροταφείων ενότητας Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-97Α 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για άρση καταπτώσεων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-ΓΝΕ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για άρση καταπτώσεων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-ΜΤΞ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-3ΥΗ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 53 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-ΥΝΣ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 54 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για προμήθεια χλωριωτών αντλιοστασίων Δήμου, σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΙΔΧ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 52 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εσωτερική οδοποιία Φυλακτής - σε εξέλιξη.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΦΡΞ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 828 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση δικτύου Ποδηλατοδρόμων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-649 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 748 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λοιπές Επικοινωνίες – Ταχυμεταφορές.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΙΕ9 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 747 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Δημοσιεύσεις.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-Ν1Λ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 746 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οφειλή στον δικηγόρο Κων/νο Θεογιάννη για παράσταση στην υπόθεση αγωγής αναγν. Κυριότητας της Δολοπο.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΖΩΖ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 745 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οφειλή στον δικηγόρο Κων/νο Θεογιάννη για κατάθεση αγωγών απόδωσης μισθίων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-Θ3Σ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 744 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οφειλή για γνωμοδότηση στον δικηγόρο Κων/νο Θεογιάννη (αφόρα μισθώματα ακινήτων).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-3ΦΠ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 743 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 371,95 € για αποφράξεις αποχετεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-Ο9Α 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 50 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΕΣΠΑ).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-Ψ5Ι 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 742 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Πότισμα δενδροστοιχιών και πρασίνου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΜΦΓ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 741 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 450,00 € για εργασίες μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΧΛΤ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κλαδονομή Τοπικών Κοινοτήτων ενότητας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΗΞ9 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 740 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Κλαδονομή Τοπικών Κοινοτήτων ενότητας Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΡΣΣ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 739 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συντήρηση Αγροτικής οδοποιϊας Δ.Ε. Πλαστήρα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΝΨ8 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 738 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 164 165 166 167 168 185