ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΘΥ8ΩΛΥ-ΚΜΥ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1226 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: 94ΠΚΩΛΥ-0ΒΨ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1225 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΙΧΩΛΥ-ΚΓ5 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1200 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ6634
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΨΓΩΛΥ-ΗΤΡ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1199 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4ΘΞΩΛΥ-ΔΣ8 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1080 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΛΨΚΩΛΥ-Ζ12 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1068 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση πιστώσεων του κωδικού: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΨΧΥΩΛΥ-4Α2 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙ3ΜΩΛΥ-6Ψ6 12/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 258 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου για άσκηση αίτησης ακύρωσης με ΚΕΔΕ (τέλος ταφής)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΘΤΨΩΛΥ-ΜΗΞ 09/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 983 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: 90ΡΝΩΛΥ-Ω6Θ 08/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 965 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετακίνηση εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΑΚΜΩΛΥ-ΡΚ5 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 251 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ Μ.Κ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΒΣΚΩΛΥ-ΕΘΗ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 248 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ Μ.Κ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤ6ΚΩΛΥ-Ε6Ι 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 249 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: 95Υ4ΩΛΥ-ΕΦ8 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 940 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ Μ.Κ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΠ3ΩΛΥ-ΞΤΥ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 247 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5ΓΣΩΛΥ-ΡΒ4 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 937 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 236/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΩΜΡΩΛΥ-ΕΥΚ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 236/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΩΣΩΛΥ-9Θ4 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 925 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΥ1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ζ9ΓΩΛΥ-Κ52 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 906 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΙ8ΩΛΥ-ΝΤΔ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 896 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 443