ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών αναπλάσεων οικισμών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-3ΕΜ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 386 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ρύθμιση αυθαιρέτων εστιατορίου Πλάζ Λαμπερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-Γ7Κ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 385 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παροχή χορήγησης ηλεκτρονικού αρχείου απο την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-Σ3Χ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 384 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς στη θέση Στεργιόπουλου και ψήφιση πίστωσης 4.400,45 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΥΩΛΥ-Κ9Ρ 25/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 294 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 567,96 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2280 φορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου για το από 2-8-2012 μέχρι 2-8-2013 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΥΩΛΥ-0ΔΣ 25/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 292 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 3.075,00 € για πληρωμή του δικηγόρου κ. Κων/νου Θεογιάννη από υπόθεση αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας της ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. κατά Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Νεοχώρι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΥΩΛΥ-ΔΒΒ 25/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 291 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός λεκάνης απορροής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΥΩΛΥ-ΡΞΣ 25/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 263 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός λεκάνης απορροής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΥΩΛΥ-6ΞΗ 25/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 263 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Πληρωμή δημοσίευσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΘΩΛΥ-2Α8 24/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 382 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 226 227 228