ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Μετακίνηση εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6ΤΓΩΛΥ-Α9Ε 12/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 136 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση ανωτέρου Μ.Κ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 69Ν2ΩΛΥ-ΔΤΑ 11/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 134 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ6634
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΡΜΞΩΛΥ-Υ1Μ 11/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 233 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΡ0ΩΛΥ-ΖΣΚ 11/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 131 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓΡΗΩΛΥ-ΤΗΖ 11/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 211 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο Έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66ΕΣΩΛΥ-Κ64 10/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 127 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο Έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΤΩΛΩΛΥ-ΙΞ5 10/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 127 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ2239
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤ2ΕΩΛΥ-ΑΕ1 10/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 190 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤΑ8ΩΛΥ-3ΟΤ 09/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών Φυλακτής
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΝΧΦΩΛΥ-ΛΟ3 05/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 116 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΛΑΜΠΕΡΟΥ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ζ51ΩΛΥ-ΣΛΤ 04/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 102 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Απευθείας ανάθεση έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΡΙΤΣΑΣ, ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ, ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5ΜΞΩΛΥ-3ΕΧ 04/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 105 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής - συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΧΠΩΛΥ-Σ1Η 03/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 107 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετακίνηση εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΡΔΩΛΥ-ΓΜΔ 03/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 106 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πλαστήρα»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΝ8ΩΛΥ-93Ι 02/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 103/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ, ΦΥΛΑΚΤΗΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ52ΩΩΛΥ-ΣΜΚ 02/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 101 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΥΠΩΛΥ-7ΡΓ 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 6854 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου για τη δημοσίευση της Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ. έτους 2023 Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ν4ΩΩΛΥ-ΟΑΚ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 1406/2022 Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω515ΩΛΥ-Σ4Η 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 6845 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΑ2ΩΛΥ-ΚΣ1 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 6845 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 401