ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια για το μήνα Μάιο.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤΞΒΩΛΥ-ΤΧ9 08/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 383 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ6634
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘΠΦΩΛΥ-ΘΧΚ 08/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1669 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Παρακολούθηση εγκαταστάσεων διυλιστηρίων Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΔΧΩΛΥ-ΕΡ6 08/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 381 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΧΛ7ΩΛΥ-7ΕΚ 08/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 380 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ2ΠΩΩΛΥ-3ΧΦ 07/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 379 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ2239
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΑΡ9ΩΛΥ-ΜΟΟ 05/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1620 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΘΧΩΛΥ-ΞΔΘ 04/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1595 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ι92ΩΛΥ-Λ27 30/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 370 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω121ΩΛΥ-43Δ 28/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 1552 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΕ7ΩΛΥ-6ΓΕ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 359 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΑ2ΩΛΥ-Ε0Δ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 367 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 6634 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΓΥΛΩΛΥ-34Θ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 1541 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 365/2020 Δημάρχου "Ανάθεση δημοσίευσης "
Δήμαρχος ΑΔΑ: 96Σ9ΩΛΥ-16Ο 24/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 365/2020 Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 364/2020 Δημάρχου "Ανάθεση δημοσίευσης "
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΑΝ3ΩΛΥ-Τ9Π 24/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 364/2020 Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 363/2020 Δημάρχου: "Ανάθεση δημοσίευσης "
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΩ5ΩΛΥ-68Ω 22/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 363/2020 Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 362/2020 Δημάρχου "Ανάθεση δημοσίευσης "
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2ΙΠΩΛΥ-4ΒΜ 22/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 362/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕΕΗΩΛΥ-ΘΝ3 22/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 361 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖΦ0ΩΛΥ-ΧΒΑ 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 358 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απευθείας ανάθεση της δημοσίευσης της Διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΖΞΩΛΥ-Ξ3Φ 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Καθαρισμός συντήρηση δεξαμενών, φρεατίων, κλπ, δικτύων άρδευσης δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων (Φυλακτή - Πεζούλα - Κρυονέρι)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΘ2ΩΛΥ-ΟΟΓ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 356 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 313