ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0ΗΒΩΛΥ-8Ο9 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3769 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (B1-ΆΡΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΨΣΩΛΥ-2ΔΔ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 737 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (B1-ΆΡΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0ΘΓΩΛΥ-Χ71 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 736 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (B1-ΆΡΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΑΓ1ΩΛΥ-ΕΔΣ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 735 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (B1-ΆΡΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 69ΗΧΩΛΥ-ΘΛΛ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 734 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ6ΠΑΩΛΥ-ΕΙΨ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3744 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το όχημα ΚΗΥ1881 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΦΡ6ΩΛΥ-ΦΗ9 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 732 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘΔΥΩΛΥ-ΔΘ3 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 729 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΥ1881 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ6ΜΩΛΥ-2Α2 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 731 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2239
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΗΔΝΩΛΥ-ΞΨΔ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3737 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6637ΩΛΥ-Ρ8Λ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3736 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το όχημα ΚΗΙ2261 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0Η4ΩΛΥ-Υ29 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 725 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ2261 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟ13ΩΛΥ-ΙΩΘ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 724 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το όχημα ΚΗΙ2239 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5Λ7ΩΛΥ-8ΣΖ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 723 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ2239 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΙΦΩΛΥ-863 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 722 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΥΘΩΛΥ-ΛΔΑ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3699 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΟ Υ.Μ.Σ.Τ.Χ.Χ.Α).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΞΒΔΩΛΥ-ΦΜΔ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 718 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση ειδικών συνεργείων έκτακτης εκλογικής εργασίας των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΙΞΩΛΥ-5ΗΘ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3695 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ψ73ΩΛΥ-741 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3693 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2239
Δήμαρχος ΑΔΑ: 63ΛΝΩΛΥ-ΠΥΙ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 3688 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 456