ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δήμου».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΕΡΛΩΛΥ-ΗΥ5 26/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 462 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΝΙΚΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΘΤΩΛΥ-ΤΞΒ 26/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 461 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66ΗΩΩΛΥ-ΩΣΓ 26/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2136 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός σημείου αναφοράς του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για τα άτομα με αναπηρία
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΝΜΩΛΥ-Κ31 22/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 450 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 55-67
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕ6ΦΩΛΥ-Λ5Ε 21/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 21/3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 690ΡΩΛΥ-Ο4Κ 21/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 21/3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του οχήματος ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Υ52ΩΛΥ-1Τ8 21/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2066 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣ7ΔΩΛΥ-Ψ8Ο 20/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 11/3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Π71ΩΛΥ-ΠΟ6 20/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1127 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0ΞΜΩΛΥ-Κ4Γ 20/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2008 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Απευθείας ανάθεση έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΗΛΙΟ Τ.Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΘΕ4ΩΛΥ-ΜΒΒ 19/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 438 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες απομάκρυνσης παλαιών ταφικών μνημείων νεκροταφείων του Δήμου» .
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΤΤΠΩΛΥ-ΔΗ3 19/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 444 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου κατασκήνωσης Νεράιδας».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩ59ΩΛΥ-Ξ62 19/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 442 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ» (ΓΛΥΚΑ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ37ΝΩΛΥ-3ΛΩ 19/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 440 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2261»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ05ΖΩΛΥ-ΑΘΛ 19/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1988 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩ09ΩΛΥ-ΗΓΚ 19/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 437 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΙΘΩΛΥ-3Α6 19/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1985 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ»(ΣΤΕΦΑΝΙΑ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΙΚΩΛΥ-ΤΒ9 14/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 433 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών διάρκειας ενός (1) μήνα »
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ8ΓΟΩΛΥ-ΛΣΩ 13/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1846 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΩΧ0ΩΛΥ-6Λ7 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 378 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 6 449