ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
229_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών στον κωδικό του προϋπολογισμού με τίτλο Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΥΝΞΩΛΥ-ΤΦΗ 26/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
228_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΖΜΧΩΛΥ-1ΦΨ 26/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
224_2022 Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξούσιου και δικαστικού επιμελητή για επίδοση δικογράφου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64ΛΡΩΛΥ-ΞΙΧ 26/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
225_2022 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟΣ 17_2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Φ9ΩΩΛΥ-Ρ9Ω 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
217_2022 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμό του δήμου έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 98ΔΖΩΛΥ-ΣΗΚ 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
216_2022 Εγκριση της απόφασης 10_2022 της επιΝΟΗΣΗΣ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61Π1ΩΛΥ-356 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
215_2022 Εξειδίκευση δαπανών στον κωδικό με τίτλο Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2ΑΧΩΛΥ-8ΜΩ 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
213_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκταμίευση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «επιΝΟΗΣΗ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΚΠΖΩΛΥ-ΗΓΓ 07/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
212_2022 Παράτασης ή μη υποβολής κατάθεσης προσφορών για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΡΓΟ 12_2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΖΤΩΛΥ-1ΜΥ 07/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
211_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΡΦΩΛΥ-ΩΣΠ 07/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
204_2022 Εξειδίκευση δαπανών στον κωδικό του προϋπολογισμού με τίτλο Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Α5ΞΩΛΥ-ΓΦΔ 05/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
203_2022 Προσληψη 1 ατομου μεσω ΟΑΕΔ 55-67
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3Λ4ΩΛΥ-67Κ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
205_2022 Διαγωνισμος ΕΣΗΔΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΑΦ 14_2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩ1ΤΩΛΥ-3ΤΜ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
206_2022 Καύσιμα 2022-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΒ7ΩΛΥ-ΓΒΔ 28/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
200_2022 Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΘΚΩΛΥ-ΒΩ7 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
199_2022 Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 645ΗΩΛΥ-Ρ4Β 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
198_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63Χ5ΩΛΥ-ΘΑΔ 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
197_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απαλλαγής τελών άρδευσης, υπόχρεων Τ.Κ. Πεζούλας Κ Φυλακτής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΔΛΔΩΛΥ-Δ7Σ 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
196_2022 Εγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΖΩΩΛΥ-2ΒΩ 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
195_2022 Εγκριση 1ου πρακτικού για το έργο με τίτλο ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Β ΦΑΣΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑ6ΝΩΛΥ-ΛΟΓ 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 6 228