ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ SERVICE ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΛΥ-Ξ98 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 78-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΛΥ-Τ76 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 75-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48896
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΛΥ-ΞΦΛ 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 76/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΛΥ-ΛΓΓ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 95-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΛΥ-ΧΒΣ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 95-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΛΥ-Τ 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1807 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35ΩΛΥ-Ο 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 70-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35ΩΛΥ-Ρ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 71-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛΥ-Β 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 92 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΥ-Ζ 27/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 89 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΥ-Ε 27/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 89 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΥ-Θ 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 81-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΥ-Μ 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1441 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΥ-Δ 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1441 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΥ-Α 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1441 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΥ-2 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1441 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΥ-Ι 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1441 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΛΥ-Ξ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΛΥ-9 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1.380 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΛΥ-7 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1377 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 432 433 434 435 436 443