ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ. Δ. Λαμπερού (Πρέπα κ.λ.π.), επέκταση οδοποιίας Πρέπα - Καναβού Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ο 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1259 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ασφαλτοστρώσεις Τ.Διαμερισμάτων Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ε 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1252 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εσωτερική οδοποιία Κερασιάς Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Υ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1258 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κατασκευή πάρκου αναψυχής Αγίου Αθανασίου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Λ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1257 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Οδοποιία Μποσκλαβίτη - Λυρίτση κ.λ.π. Λαμπερού Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Γ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1250 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Διευθέτηση πλατείας Ζάχου Μεσενικόλα Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Π 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Συντήρηση δημοτικού σχολείου Μεσενικόλα Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-1 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1249 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Xαλικόστρωση Δασικών δρόμων Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Φ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1236 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Διαμόρφωση νεκροταφείου Κερασιάς Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ζ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1248 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Xαλικόστρωση Δασικών δρόμων Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-7 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1236 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Συντήρηση δημοτικών σκαλών Μοσχάτου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-4 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1247 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Διαμόρφωση δρόμων Μορφοβουνίου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-2 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1246 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια σιδηροκατασκευών του δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Τ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1235 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Διαμόρφωση δρόμων Μορφοβουνίου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ω 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1246 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια μπετόν
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-6 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1234 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αποκατάσταση βλαβών στο πλωτό Μορφοβουνίου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Χ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1245 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια μπετόν
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-0 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1234 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Η.Σανιδά στο Μορφοβούνι Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ψ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Α 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1243 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κατασκευή στεγάστρου μηχανημάτων (προμήθεια)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Θ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1233 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 441 442 443 444 445 449