ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
103/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερησίας διάταξης."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ι0ΗΩΛΥ-Χ03 19/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 103/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
83-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκτακτη ανάθεση-πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ για προσωρινή παροχή ρεύματος στο γήπεδο των καλυβίων Πεζούλας (25-26/5/2023).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8ΓΥΩΛΥ-ΠΒΙ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 83/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
92-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική Οδοποιία δήμου» με Α.Φ. ΕΡΓΟ 4/2020
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΟΨΩΛΥ-0ΚΔ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 92-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
91/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμία του έργου «Εσωτερική Οδοποιία δήμου» με Α.Φ. ΕΡΓΟ 4/2020.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 93ΧΚΩΛΥ-ΥΒΙ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 91-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
86-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση επειγουσών πρόσκαιρων αναγκών για πυροπροστασία.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 938ΖΩΛΥ-0ΓΚ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 86/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
102-2023 "Λήψη απόφασης για τη μεταφορά υπολοίπου λήμματος της συστάδας 6β του διακατεχόμενου δάσους Μεσενικόλα για ατομικές ανάγκες των κατοίκων έτους 2023"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΞΜΩΛΥ-Ξ1Λ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 102-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
101/2023 "Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματός της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΛΒΩΛΥ-0ΨΠ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 101-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
83/2023 ΔΕΔΔΗΕ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΤΑΩΛΥ-ΟΛ4 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 83/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
83/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκτακτη ανάθεση-πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ για προσωρινή παροχή ρεύματος στο γήπεδο των καλυβίων Πεζούλας (25-26/5/2023)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΡΕ2ΗΩΛΥ-3Ξ5 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 83/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
80/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση του 3ου Πανελλήνιου πρωταθλήματος και κυπέλων Enduro Βορείου Ελλάδας στο της Πεζούλας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΔΡ9ΩΛΥ-ΞΣΘ 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 80/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
79/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση των αδελφών Στεφάνου και Ευριπίδη Αντωνίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 96ΙΖΩΛΥ-ΜΜ4 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 79/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
77/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για απόληψη ξυλείας στις συστάδες 7α και 8α Τ.Κ. Φυλακτής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΨΡΩΛΥ-Α61 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 78/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
77/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για απόληψη ξυλείας στα τμήματα 26, 27γ και 28γ Τ.Κ. Πεζούλας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΖΙΩΛΥ-ΗΗ7 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 77/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
81/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση του 3ου Πανελλήνιου πρωταθλήματος και κυπέλων Enduro Βορείου Ελλάδας στο της Πεζούλας".
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΧΕΩΛΥ-ΨΤΠ 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 81/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
76/2023
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΑΔΩΛΥ-ΦΟ3 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 76/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
75/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧ0ΗΩΛΥ-Υ3Τ 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 75/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
74/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση το από 04-04-2023 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου (Ε. 9-2021) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ Τ.Κ. ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6747ΩΛΥ-ΩΟΜ 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 74/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
73/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση το από 04-04-2023 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου (Ε. 8-2021) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝ7ΚΩΛΥ-Α8Β 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 73/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
72/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (ΑΝΚΑ).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6Σ4ΩΛΥ-4Μ5 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 72/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
71/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τρίμηνου (Ιανουαρίου-Μαρτίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΥΒΩΛΥ-ΕΩΘ 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 71/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 3 4 5 6 7 125