ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για εργασίες Λογιστικής διαχείρισης της «επι ΝΟΗΣΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6ΨΨΘΟΚΡΩ-ΣΘ2 24/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 25 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μέλους ως πρακτικογράφου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 7ΞΙΥΟΚΡΩ-Ο7Θ 24/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για εργασίες λειτουργίας και υποστήριξης Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΤΘΑΟΚΡΩ-ΔΧΜ 10/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 4 5 6