ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/12/1997 - 27/02/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 663/2006 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩΛΥ-63Υ 17/03/2014 Αρ. Πρωτ.: Α 20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 663/2006 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 2073 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩΛΥ-Ψ2Υ 17/03/2014 Αρ. Πρωτ.: Α 18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Εργασίες καταμέτρησης υποδομών ΟΤΕ Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-ΩΒΣ 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1107 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εργασίες καταμέτρησης υποδομών ΟΤΕ Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-ΒΦΧ 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1106 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εργασίες μέτρησης και παρακολούθησης εγκαταστάσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-Α2Α 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1105 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-4ΨΣ 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1104 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εργασίες μέτρησης και παρακολούθησης εγκαταστάσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-1ΨΙ 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1103 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-ΕΞ6 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1097 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ [ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ].
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-6ΦΡ 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 629 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ''επιΝΟΗΣΗ''
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-ΥΑ7 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: Β 1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-10Θ 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 628 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Aποδοχή της παραίτησης του Καλογερά Στέφανου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-ΨΧΘ 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 70 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗΈξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-6ΞΞ 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 551 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΛΥ-ΒΘΘ 14/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 627 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 17.000,00 € για πληρωμή της μελέτης με τίτλο, Περιβαλλοντική μελέτη για διάνοιξη δασικής οδού Άγιος Παντελεήμονας μέχρι δεξαμενή Καρυδούλες στην Τ.Κ. Πεζούλας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΥ-3ΥΓ 13/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 18.000,00 € για πληρωμή της μελέτης με τίτλο, Περιβαλλοντική μελέτη δημιουργίας υδατοδρομίου λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΥ-2Ι2 13/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των καυσίμων του Δήμου για το έτος 2014.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΥ-Χ9Ε 13/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 411--2913 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Μελέτη τοπογραφικών αποτυπώσεων αρδευτικών δικτύων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης 14.500,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΛΥ-ΝΓ4 12/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 42 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης –επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2014»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΛΥ-Α3Γ 12/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 14-2014 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Γ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά στην υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΛΥ-ΙΣΝ 12/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 19-2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 753 754 755 756 757 969