ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΛΥ-47Κ 10/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2943 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση κοινοτικού γραφείου Καρβασαρά
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΛΥ-Β04 10/09/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Eργασίες απόσυρσης διαφημιστικών πινακίδων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΛΥ-Υ3Φ 10/09/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΛΥ-ΦΤ8 10/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2942 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ( Άρθρο 92 νδ 3026/1954 και 5 παρ. 6ν. 3919/2011)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΛΥ-6ΗΡ 10/09/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ( Άρθρο 92 νδ 3026/1954 και 5 παρ. 6ν. 3919/2011)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΛΥ-Ζ3Φ 10/09/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟ
Κατεδάφιση δημοτικής αυθαίρετης κατασκευής στην Τ.Κ. Φυλακτής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΛΥ-ΞΩΥ 10/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2857 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aποδέσμευση ποσού(-1.000)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΛΥ-ΚΦΣ 10/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2856 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδέσμευση ποσού(-500)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΛΥ-Ι6Ι 10/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2855 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΟΚΟΜIΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΛΥ-ΒΞΝ 10/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2917 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ¨HABITAT AGENDA¨
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΛΥ-ΩΦ9 10/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2887 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ¨HABITAT AGENDA¨
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΛΥ-ΧΙΕ 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2889 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση περιβαλλόντων χώρων πέριξ Γυμνασίου Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΛΥ-Θ6Ν 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 222 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΛΥ-Κ6Α 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2913 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση κοινοτικού γραφείου Καρβασαρά
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΛΥ-Φ22 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 221 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Οδοποιία Μεσενικόλα προϋπολογισμού 12.500,00 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΛΥ-ΒΥ7 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 260 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΛΥ-ΤΜ7 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2919/09-09-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Eργασίες μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΛΥ-ΘΛΕ 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 199 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης ζημιών φωτιστικών Δήμου από θεομηνία – ανεμοθύελλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΛΥ-ΞΛΝ 09/09/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΛΥ-ΓΨΔ 09/09/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 814 815 816 817 818 969