ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Eξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΛΥ-ΠΙΟ 04/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 4215 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΛΥ-ΝΦ9 04/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 309-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για δημοσιεύσεις
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΛΥ-7Κ5 04/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 406 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΖΟΥΛΑΣ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΛΥ-52Λ 03/01/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ LIFT ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΛΥ-ΖΙΕ 03/01/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΛΥ-ΜΚΘ 03/01/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΙΝΗΣΗΣ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΛΥ-ΦΤ6 03/01/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 285,91 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48904 μηχανήματος (φορτωτή – εκσκαφέα) του Δήμου για το από 13-12-2012 μέχρι 13-12-2013 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΛΥ-ΑΡΤ 03/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 407 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΛΥ-9ΕΠ 03/01/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΛΥ-ΠΔΥ 03/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 425 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΛΥ-ΚΣ4 03/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 430-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΛΥ-ΝΥΦ 03/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 3873 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΛΥ-0ΡΛ 03/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 432/2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΛΥ-ΣΣΤ 03/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 966,85 € για εκτέλεση της με αριθμό 807/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση προμήθειας βιβλίων)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΛΥ-ΝΧ0 02/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 394 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Ψήφιση πίστωσης 9.700,00 € για έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΛΥ-6Υ6 02/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 397 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης τοπογραφικών αποτυπώσεων αρδευτικών δικτύων του δήμου και ψήφιση πίστωσης 14.500,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΛΥ-Ψ5Υ 02/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 399 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για δημιουργία πορτραίτων απεικόνισης τοπίων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΛΥ-Φ6Κ 31/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 398 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΛΥ-43Ο 31/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4214 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» του κ. Παληούρα Απόστολου του Χρήστου στην Τοπ. Κοινότητα Μοσχάτου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΛΥ-ΤΛΓ 31/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 323-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 867 868 869 870 871 965