ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συμφωνητικό αποχιονισμού στο Κρυονέρι-Φυλακτή-Νεράιδα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖΘΩΛΥ-ΛΟΨ 10/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποχιονισμός των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για το διάστημα από 6-1-2012 έως 9-1-2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖΘΩΛΥ-ΜΗ7 10/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 3 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποχιονισμός των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για το διάστημα από 6-1-2012 έως 9-1-2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΥ-2ΙΨ 08/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 3 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΛΥ-ΦΩΓ 06/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 44 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( μηχανηματων).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΛΥ-ΡΞΔ 06/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 42 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΛΥ-Ο2Ρ 06/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 41 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΛΥ-ΑΜ1 06/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 40 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΛΥ-ΡΔΜ 06/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποσφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Ταβέρνα» του κ. Λάζαρου Καραβίδα του Ευσταθίου που βρίσκεται στην θέση Σταυρός της Τοπικής Κοινότητας Κερασέας του Δήμου μας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΛΥ-ΝΚ3 06/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντιμισθία Δημάρχου. OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΛΥ-Υ15 06/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον συμψηφισμό ποσού 5.147,07 € με ισόποση οφειλή του Δήμου μας προς την Π.Α.ΔΥ.Θ. ΑΕ. από τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων διαχειριστικής ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΛΥ-Δ6Ω 01/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 308-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου & Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΛΥ-ΛΦΥ 01/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 36 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ληξιάρχων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΛΥ-ΨΝΞ 01/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 35 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση "επιΝΟΗΣΗ''
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΛΥ-ΧΧ4 01/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 34 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κεφάλαιο σύστασης για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχε
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΛΥ-ΦΞ2 01/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή –έγκριση της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» του έργου «Βελτίωση Δασικών Δρόμων για Αντιπυρική Προστασία».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Ε28 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 12-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ταχυδρομικά Τέλη
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΗΦ6 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Επιχορήγηση ΟΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΥΡ1 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 'Αντώνης Σαμαράκης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΓΡ8 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Έργο Ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης –Αγράφων από τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Ω1Σ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 11-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 895 896 897 898 899 937