ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για στελέχωση του ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜ2ΩΛΥ-ΗΟΧ 31/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πλήρωση της θέσης ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , για στελέχωση του ΚΕΠ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΛΥ-Ζ2Σ 30/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 161 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ SERVICE ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48896
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜ3ΩΛΥ-ΧΣΩ 29/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 146/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩΛΥ-ΜΥ0 26/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΥ 3.000,00 €
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΣΦ4 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙOΖΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΚΥ9 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 151 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙOΖΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΩΑΔ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 138 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.650,00 €
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΥΡ4 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙOΖΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-57Ι 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 139 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙOΖΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΕΡΡ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 138 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΥΓΟ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΛΥ-ΙΓΞ 24/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 154--2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΛΥ-ΜΜ5 24/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 153--2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΛΥ-ΞΕ3 24/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 152--2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΛΥ-5ΘΔ 24/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 155--2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ>
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩΛΥ-Υ73 23/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 157 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Β΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩΛΥ-86Ε 23/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 176-2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περίληψη διακήρυξης εκποίησης ξυλείας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩΛΥ-3ΙΨ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2315 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συμφωνητικό εκμίσθωσης δάσους
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩΛΥ-3ΧΓ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2240 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΛΥ-6Ο6 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 990 991 992 993 994 1,007