Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες
Print Friendly, PDF & Email

Η συγκρότηση δικτύου Δήμων – Πόλεων με Λίμνη προχώρησε στις 4 Οκτωβρίου 2012 στο Λιδωρίκι στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες 2007 – 2013“, με βασικό κίνητρο την πεποίθησή ότι μέσα από μια κοινή δράση οι Δήμοι που θα συμμετέχουν στο δίκτυο θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή τoυς σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τους υδάτινους πόρους και την αειφόρο ανάπτυξη.

Το κοινό στοιχείο των Δήμων και Κοινοτήτων που συμμετέχουν στο Δίκτυο, είναι η ύπαρξη φυσικών ή τεχνιτών λιμνών στις περιοχές τους, με γνώμονα τον κεντρικό ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στο φυσικό περιβάλλον του κάθε Δήμου, καθώς και στις αντίστοιχες οικονομίες τους.

Κομβικοί στόχοι του δικτύου είναι καταρχήν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την προστασία των υδάτινων πόρων, και ιδιαίτερα η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση λιμνών και περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό δομημένο και ανθρώπινο περιβάλλον. Η ανταλλαγή απόψεων διαχείρισης με άλλους Δήμους της Ελλάδας και η συμμετοχή Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πολυετείς εφαρμοσμένες πρακτικές τους στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα δώσει επενδυτικές ευκαιρίες και ταχύρρυθμη ανάπτυξη στους Δήμους.

Ιδρυτική Διακήρυξη

Σήμερα 4 Οκτωβρίου 2012 στο Λιδωρίκι τα μέλη του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, με κοινό στοιχείο την ύπαρξη φυσικών ή τεχνητών λιμνών στις περιοχές τους και με γνώμονα τον κεντρικό ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στις αντίστοιχες οικονομίες τους, υπογράφουν την παρούσα διακήρυξη με την επιθυμία για την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, πέρα από τον τομέα της διαχείρισης των λιμνών και στο επίπεδο του πολιτισμού, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Γι’ αυτό, επιθυμώντας να συμβάλλουν στην ειρήνη και στην ευημερία των κατοίκων τους, οι παραπάνω Δήμοι αποφάσισαν να συσφίξουν την φιλία των αντίστοιχων πόλεων και κοινοτήτων τους για την διατήρηση μόνιμων δεσμών μεταξύ τους, διευκολύνοντας τις σχέσεις μεταξύ των κατοίκων τους, επικυρώνοντας την αρχή για σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η οποία θεωρείται απαράβατη και αναφαίρετη.

Αναγνωρίζοντας ότι η αυξανόμενη ανεξαρτησία των διαφόρων κοινωνιών επιβάλλει μια δημοκρατική τάξη, η οποία αποτελεί τη βάση για ουσιαστική ειρήνη.

Πεπεισμένοι ότι οι δεσμοί που θα αναπτυχθούν θα ενώσουν τoυς πολίτες των Δήμων μας και θα αποτελέσουν ένα θεμελιώδες στοιχείο για την πορεία προς την ανάπτυξη της συμμετοχής του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά προωθώντας έτσι μια ανθρώπινη κοινωνία.

Δεσμευόμαστε

Με βάση τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των Δήμων μας,

 • Να διατηρούμε τους μόνιμους δεσμούς μεταξύ των Δήμων μας, προκειμένου να προωθούμε το διάλογο, να ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας και να εκτελούμε όλες τις από κοινού δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την αμοιβαία βελτίωση σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας,
 • Να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε τις ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των συμπολιτών μας, προκειμένου να διασφαλίζουμε, μέσω της καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και αποτελεσματικής συνεργασίας, το αληθινό πνεύμα της αδελφοσύνης, για την κοινή πλέον πορεία μας,
 • Να ενεργούμε με βάση τους κανόνες της φιλοξενίας, σεβόμενοι τις διαφορές μας, σε κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, προκειμένου οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων Δήμων να προωθούν τη συμμετοχή κάθε πολίτη στο διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της δομημένης συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών,
 • Να προάγουμε τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και το κράτος δικαίου, μέσω των ανταλλαγών και της συνεργασίας μας,
 • Να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, στην υποστήριξη της επιτυχίας αυτής της σημαντικής δέσμευσης για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία που συνίσταται στην ενότητα του δικτύου πόλεων με Λίμνες.

Μέλη του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

Οι βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι

 • Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση λιμνών και περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον.
 • Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Χάρτη καταγραφής Χλωρίδας, Πανίδας και Δρυμών.
 • Η δημιουργία Ευρωπαϊκού χάρτη λιμνών.
 • Η Έρευνα – Εκπαίδευση πολιτών και φορέων για την ποιότητα και την χρήση των υδάτινων πόρων.
 • Η Έρευνα – Εκπαίδευση /Τηλεκπαίδευση Πολιτών και Φορέων για την ποιότητα και τη χρήση των Υδάτινων Πόρων.
 • Η Πράσινη Ανάπτυξη.
 • Η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής συνείδησης,
 • Η καθιέρωση Βραβείου Ορθής Διαχείρισης των Λιμνών.

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με:

 • Τη συντονισμένη προσπάθεια για την κατανόηση των προβλημάτων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, η ανταλλαγή καλών πρακτικών στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη.
 • Τη γόνιμη συνεργασία των μελών του δικτύου στον πολιτιστικό, τον κοινωνικό και οικονομικό τομέα μέσω μια ευρείας ανταλλαγής και διακίνησης ανθρώπινου δυναμικού, μέσων, πληροφοριών, ιδεών και συγκεκριμένων δράσεων που θα κατατείνουν στη διάχυση της γνώσης για τις συνέπειες που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι από την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων.
 • Την αξιοποίηση προγραμμάτων και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας στο διεθνή, κυρίως ευρωπαϊκό χώρο, με παράλληλη συμμετοχή – εκπροσώπηση του “Δικτύου” σε διεθνείς οργανισμούς και “fora”.
 • Την ανταλλαγή Την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του δικτύου για τη βελτίωση της λειτουργίας, απόδοσης, αποτελεσματικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών των μελών του Δικτύου, αναφορικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την «Κοινωνία Πολιτών».
 • Τη δραστηριοποίηση για την προαγωγή των πολιτιστικών, μορφωτικών. Κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων.
 • Τη διενέργεια ερευνών για την αξιοποίηση νέων, απόλυτα συμβατών με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι συμμετέχοντες, μορφών ανάπτυξης.
 • Την οργάνωση κοινών προγραμμάτων ( προβολής, διαφήμισης, περιβάλλοντος, πολιτισμού κτλ).
 • Την πρόσβαση στην πληροφόρηση με την αξιοποίηση της τράπεζας πληροφοριών και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και οι πόροι της εταιρείας προέρχονται ιδίως από:

 • Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με τους σκοπούς τη Χορηγίες και Δωρεές Κρατικές επιχορηγήσεις
 • Εισφορές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Καπεντζώνης Γεώργιος Δήμαρχος Δήμου Δωρίδος (Πρόεδρος Δικτύου)
Λουκά Ελένη Εκπρόσωπος Δήμου Λάρνακας (Αντιπρόεδρος Δικτύου)
Σκορδόπουλος Δημήτριος Εκπρόσωπος Δήμου Αγρινίου (Γραμματέας Δικτύου)
Κάκαρη Δήμητρα Εκπρόσωπος Δήμου Μαραθώνα (Ταμείας Δικτύου)
Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος Δήμου Αργιθέας (μέλος)

Εξελεγκτική Επιτροπή

Μπαμπαλής Θεόδωρος Δήμαρχος Δήμου Αγράφων
Γώγουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Κίτσος Σπυρίδων Εκπρόσωπος Δήμου Θηβαίων

Ετήσια Γενική Συνέλευση στη Λίμνη Πλαστήρα 7, 8-11-2015

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon