Δημοπρασία 2 Αρδευτικών Έργων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Δημοπρασία 2 Αρδευτικών Έργων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
Print Friendly, PDF & Email
30/06/2023

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, δημοπρατήθηκαν δύο αρδευτικά έργα για ανάδειξη αναδόχων μέσα από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Το πρώτο αφορά την «Καλλιέργεια πηγών Αγίου Γεωργίου», προϋπολογισμού 1.260.000 ευρώ και θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της αμπελουργικής ζώνης Μορφοβουνίου. Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της Κοινότητας, η οποία από δεκαετίες έθετε αίτημα της αξιοποίησης των πηγών Αγ. Γεωργίου Μορφοβουνίου, νερά τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα.

Το έργο περιλαμβάνει υδρομάστευση των πηγών, κατασκευή κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου υπό πίεση συνολικού μήκους 6,8 χιλιομέτρων. Για την επάρκεια των δικτύων σε νερό, ενισχύεται με παροχή από την υπερχείλιση της δεξαμενής Μορφοβουνίου, με την κατασκευή αγωγού προσαγωγής μήκους 3,7 χιλιομέτρων. Το έργο προβλέπει δυο διαδοχικές δεξαμενές συγκέντρωσης νερού και μέσα από κλειστό αρδευτικό κύκλωμα διανομή νερού, σε ολόκληρο το τμήμα της αμπελουργικής ζώνης κυρίως του Μορφοβουνίου, δευτερευόντως του Μεσενικόλα. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να καταστούν αρδεύσιμα πλέον των 900 στρεμμάτων, τα οποία μέχρι σήμερα παραμένουν ανενεργά. Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία νέων αμπελώνων και την αναβάθμιση της δενδροκαλλιέργειας στην περιοχή άρδευσης.

 

Το δεύτερο έργο αφορά την «Βελτίωση και επέκταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» και είναι προϋπολογισμού 348 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνει το αγρόκτημα της Νεβρόπολης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τεχνικά έργα ελέγχου και αντικατάστασης του κύριου κλάδου μεταφοράς νερού για την άρδευση καλλιεργειών της Δ.Κ. Κερασιάς, Καλυβίων Πεζούλας και Καλυβίων Φυλακτής. Ουσιαστικά πρόκειται για την καλλιεργητική ζώνη όπου τα κηπευτικά κυριαρχούν και στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα αποκατασταθεί αρδευτικό δίκτυο κλειστών και ανοικτών αγωγών συνολικού μήκους 6,9 χιλιομέτρων, ενώ η εξυπηρετούμενη αρδευόμενη έκταση είναι 2.720 στρέμματα. Αναμένεται έτσι να εξοικονομηθούν πολύτιμοι υδάτινοι πόροι, οι οποίοι το καλοκαίρι ειδικά είναι κρίσιμοι για την υποστήριξη των καλλιεργειών.

Η προθεσμία κατασκευής των έργων είναι 12 μήνες από την υπογραφής της σύμβασης.

Δήλωση του δημάρχου Παναγιώτη Νάνου:

«Αναμφίβολα είναι σημαντική εξέλιξη η δημοπράτηση δύο αρδευτικών έργων προϋπολογισμού 1.628.000 ευρώ σε Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για σπουδαία έργα υποδομής στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, μάλιστα κλειστού τύπου αρδευτικά με μηδενικό ενεργειακό κόστος. Στηρίζουμε στην πράξη τους αμπελοκαλλιεργητές και τους παραγωγούς κηπευτικών της Νεβρόπολης. Ενισχύουμε την αγροτική παραγωγή και επανεντάσσουμε εκατοντάδες στρέμματα ακαλλιέργητων χωραφιών. Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία στην αγροτική παραγωγή, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο σχεδιασμός στην άρδευση ολοκληρώνεται μέσα από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων, εκεί προβλέπουμε νέα κλειστά αρδευτικά και επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα που ξεπερνάνε τα 9.500.000 ευρώ για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της κτηνοτροφίας».

 

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon