Δήμος Λίμνης Πλαστήρα. Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής”

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Δήμος Λίμνης Πλαστήρα. Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής”
Print Friendly, PDF & Email
17/07/2015

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, ως μέλος της Κοινωνικής Σύμπραξης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), καλεί, τους ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Πρόγραμμα, από Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 έως και 26 Αυγούστου 2015.

Πρόκειται για μία ακόμη κοινωνική δράση που δρομολογείται από το Δήμο μας και στοχεύει στις ευαίσθητες και αδύναμες κοινωνικές ομάδες που στο δύσκολο περιβάλλον που βιώνουμε έχουν ανάγκη βοήθειας.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά κυρίως ανέργους, άστεγους και ανθρώπους με πολύ χαμηλό εισόδημα.

Συγκεκριμένα δυνητικά ωφελούμενοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα ή οικογένειες που έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το 2015 και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

  • 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
  • 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξημένο κατά 1500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος, λογίζεται ως ενήλικας. Στο πραγματικό εισόδημα δεν λογίζονται η διατροφή, το επίδομα αναδοχής, το εξωιδρυματικό επίδομα καθώς και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

  1. είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/
  2. είτε στα γραφεία του Δήμου από τις αρμόδιες Κοινωνικές λειτουργούς Αν. Αδάμου και Λ. Χατζή (τηλ.24413 52218-2441352705) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Ε1 και Ε9 έτους 2015
  • Κωδικός TAXIS
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon