Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προσκλήσεις Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο
Print Friendly, PDF & Email
17/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μορφοβούνι 16-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Αριθ. πρωτ. 3924

Πρός α) Τον κ. Δήμαρχο. β) Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5, του άρθρου 67, του N. 3852 /2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου μας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει σήμερα την 16η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω :

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ρυθμίσεων της υποπαραγράφου Ζ.4.του Ν.4093/2012 σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας διαθεσιμότητας των εργαζομένων αορίστου χρόνου στους Δήμους.

Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, διότι οι καταληκτικές ημερομηνίες πιέζουν ασφυκτικά τους Δήμους.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Ευαγ. Σακελλαρίου

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon