Ένταξη της Πράξης “Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις Οικιστικών Κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος” ύψους 1 εκατ. €

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Ένταξη της Πράξης “Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις Οικιστικών Κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος” ύψους 1 εκατ. €
Print Friendly, PDF & Email
17/12/2013

Με την με αριθμό 804/19-12-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κου Ευριπίδη Στυλιανίδη και με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία πρότεινε να ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “04 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας” του Ε.Π. “Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος” το έργο “Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις Οικιστικών Κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα”, συνολικού προϋπολογισμού 930.000,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος παρεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους όλων των Τ.Κ. του Δήμου, που σκοπό έχουν την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προβλέπονται αναπλάσεις πλατειών και δημιουργία νέων, πλακοστρώσεις οδών με φυσική πέτρα, κατασκευή ξύλινων κιοσκιών με παγκάκια για τη συνάθροιση κοινού, επένδυση τοιχείων σκυροδέματος με πέτρα, φωταγώγηση και ανάπλαση πάρκων, κ.α. Στην κατασκευή όλων των παρεμβάσεων προβλέπεται η χρήση οικολογικών στοιχείων, όπως πέτρα και ξύλο και αναμένεται να δημιουργηθούν χώροι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εντός των οικισμών.

Είναι προφανές ότι η ένταξη ενός τόσο μεγάλου έργου, δεδομένων των οικονομικών μεγεθών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, αλλά και της διαρκώς μειούμενης χρηματοδότησης των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφήνει όλο και μικρότερα περιθώρια παρεμβάσεων τέτοιου είδους, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός και εκτός των όποιων προφανών θετικών αποτελεσμάτων, αναμένεται να συντελέσει και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας. Για το σκοπό αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν εντατικές προσπάθειες και συναντήσεις με τους εκπροσώπους της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής στην Αθήνα, τόσο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όσο και από το Δήμαρχο κ. Τσιαντή Δημήτριο, ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες τεχνικές δυσκολίες και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon