ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ ΣΤΟ ΠΔΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ ΣΤΟ ΠΔΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Print Friendly, PDF & Email
05/06/2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ».

Την ένταξη του έργου στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας με ΣΑΕΠ 017 προχώρησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας μετά από αίτημα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και τη θετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας.

Δικαιούχος (φορέας υλοποίησης) είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και κύριος του έργου ως φορέας πρότασης και λειτουργίας ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 262Χιλ. ευρώ.

Υπήρξε σύνταξη και έγκριση οριστικής μελέτης από τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, περιβαλλοντική αδειοδότηση από την ΕΥΠΕ και άδεια χρήσης νερού από την Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας.

Το έργο αφορά την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από την λίμνη Πλαστήρα μήκους 3.273 μ. διαμέτρου Φ75 κατηγορίας ΡΕ_100-ΡΝ16 atm, την κατασκευή φρεατίων και την τοποθέτηση των απαραίτητων υδραυλικών διατάξεων ώστε το πόσιμο νερό να καταλήγει από ενδιάμεσο σταθμό διακλάδωσης του αγωγού Νεραιδας-Νεοχωρίου, στην υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού Μπελοκομίτη.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon